WWW.OILPRESS.COM

  Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Video    Länkar    Återförsäljare  Adress  Sid struktur    

EnglishHome    Oilpress   Skeppsta.Maskin Ltd   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

     English site

 

Gör din egen biodiesel i en växtskyddsspruta.

Konverera enkelt och billigt din vanliga villapanna till rapsolja  
Vad är rapsolja.
Drive your diesel-engine with Warm Raw Straight Vegetable Oil.

Lantbrukets dieselolja.  VEG-TUNING 

Argument för rapsolja som motorbränsle i fordon och frågor till myndigheter.

Rapsolja till fordonsdrift skattefri år 2004 till 2008  se Regeringens proposition.


Rapsdrift av Volvo motor i Slöinge 
 

Volvo diesel motor Slöinge Lantmän

Rapport av
Högskolan i Halmstad
Hans-Erik Eldemark
2003-06-23

Video Slöinge conversion rape oil Volvo diesel engine. motor "Rapetherm4".mpg
Video Slöinge conversion rape oil Volvo diesel engine. motor montage"Rapetherm4" .wmv

Video Slöinge conversion rape oil Volvo diesel engine. motor drive ."Rapetherm4"wmv

Video Slöinge conversion rape oil Volvo diesel engine. components injection "Rapetherm4".wmv

 

Kalkyl för rapsoljedrift för dieselmotor.  Kalkyl för rapsoljedrift för oljepanna.
Kalkyl på havreeldning för värmepanna.

Data om rapsolja.           Frågor o svar:   
  Skatter , lönsamhet och information om fakta om avgaser växthuseffekten mm
   Diselmotorns historia.             Adresser kontakter. Tillsatser, dunkar, silos, frö,
       

VIDEO:
Typ20 inger3m.5.avi
   Type 20 inger7min31.mpg      
Video typ40a.avi
   Type 40a puristin160x120.mov  Type40a kokoaminen240x180.mov 
    
Video typ90.avi     Video Type 90 Jan Greger MPG   
 
Video 6 unit of Type 90
     Falkenberg      Fair Hanover.mpg   Fair-Paris .avi       Fair-Pais wmv
Conversion Diesel engine to rape oil:
Video Slöinge conversion rape oil Volvo diesel engine. motor "Rapetherm4".mpg

Video Slöinge conversion rape oil Volvo diesel engine. motor montage"Rapetherm4" .wmv

Video Slöinge conversion rape oil Volvo diesel engine. motor drive ."Rapetherm4"wmv

Video Slöinge conversion rape oil Volvo diesel engine. components injection "Rapetherm4".wmv

Är det lönsamt att pressa rapsolja till bränsle:    Ja under vissa förutsättningar  Fröpris, Foderpris Oljepris Allt ändrar sig upp eller ned.

Kraftfoder till djuren kor och grisar mm, som man tillverkar själv känns säkrare.  Att  köpa kraftfoder från någon stor foderleverantör som importerar råvaror från hela värden som de hittar som är billigt,  kan då vara stor risk för smittspridning av sjukdommar.

Problem 1:     Smutsig rapsolja ej avslemmad samt vaxutfällning som fastnar i bränslefilter.

Problem 2:     Avgörande för de flesta förbränningsproblem och stopp i bränslefilter är för hög viskositet på rapsoljan,
                      alltså för kall raps-olja.

                            Åtgärder: För att inte få smutsig raps-olja i bränsletanken i fordon.
1     Sedimentering minst 30 dagar i 80 cm hög lagringstank. Urpumpning sker med  sugrör
       med böj nere i lagringstanken. Lagringstanken ska vara väl rengjord.
       Sedan filtreras rapsoljan med filter40 mic eller mindre.
2    Förvara aldrig rapsolja som inte fryst, alltså inte varit med om minusgrader en längre tid i
     
bränsletanken på fordon.
      Risk för vaxutfällning vid kall väderlek under +5 grC
3     Sug alltid från gårdstank med sugrör med böj , med god marginal från botten för att inte
       få med vaxutfällning
       samt smuts från botten av gårdstanken.
4     Rengör gårdstanken från vax som bildats på vintern. Rengör på försommaren före
       sommarkörningen.
5      Ej äldre olja än 6 månader om möjligt. Rapsolja ska smaka gott. Vid förbränning i dieselmotor
       luktar det mindre (stekolja) knappt märkbart. Vi gammal olja blir det stark stekoljelukt.   

Beläggningar på metaller av rapsolja.          Bäst är under 6 månader lagringstid för att oljan
                                                                         inte ska angripa metaller zink mm. Oljan ska smaka gott.

Rå kallpressad rapsolja bildar beläggningar:   Elförzinkade metaller. Tankarmaturer  mätare i bränsletanken
                                                                   Tanklock kan vara elförzinkade. Galvaniserade metaller.

    Åtgärder för att minska viskositeten på rapsolja vid förbränning i dieselmotor.
Ett alternativ: Blanda rapsolja med 75% vanlig diesel.
                     Blandning av dieselolja MK1 och rapsolja är stabil under minst 1 år.

Ett alternativ: Blanda rapsolja med 50% vanlig diesel + uppvärmning av rapsoljan i
                   värmeväxlare på kylvattnet

Ett alternativ: Värm upp 100% rapsolja med electriskt uppvärmning "rapsTherm4" av rapsoljan  

Ett bra alternativ Skeppsta Maskin AB konvertering  VEG-TUNING   Se bild nedan :
                     Starta och stanna med vanlig diesel. Bränslefilter med glödstift (används om det är mycket kallt ute)
                     eller flera bränslefilter parallell kopplade.  När  rapsoljan blivit varm med "rapsTherm4",   kopplas rapsoljan
                     in.med 6/2 ventil eller 3/2 ventil  medelst "Fuel controller".

                    1 st extra dunk  med diesel,  5 liter   eller mer ex ordinarie tank .
                    Rapsoljan före insprutningspumpen bör ha en temperatur på minst +70 grC bättre med + 90 grC 
                    och viskositet på 8- 9 cSt. Med information från instrumentbrädan får man information om vilket bränsle
                    man använder,  temperatur på rapsoljan, cirkulationspump inkopplad, glödstift mm.
                    Det ordinarie bränslesystemet finns kvar. Man bygger till ett nytt värmesystem till rapsolje-drift.
                    Aldrig startproblem. Vid problem vid rapsdrift exempel stopp i bränslefilter på motorvägen, finns alltid
                    dieseltank som reserv för att komma hem. Ett enkelt klick på kontakten till 6/2 ventilen så kör du på
                    diesel Vid byte av bil tas systemet bort samt monteras på den nya bilen. Köper endast en konvertering
                    som du utnyttjar i många år och till många bilar. Ingen ändring på orginalmotorn alls när du byter bil.
Vi tar det igen:
                   Start:  Dieselmotorn startar automatiskt på dieselolja, Dieselolja finns redan i insprutningspumpen..
                               När motorns kylvatten blivit c:a + 50 grC kopplas "rapsTherm4 " glödstift på.
                               När rapsoljan i "rapsTherm4 " blivit +90grC  kopplas automatiskt rapsolja från raps-tanken in.
                               Nu körs på 100% rå kallpressad rapsolja, samma olja som man köper i livsmedelsaffärer.

När man ska stanna: Växla om till dieseldrift med att trycka på en knapp någon  km före stopp. Nu körs motorn på dieselolja.
                                Om man glömt att slå över på vanlig diesel någon minut före stopp kan man välja att tömma rapsolja
                                i insprutningspumpen. Den kvarvarande rapsoljan trycks nu ut ur insprutningspumpen
                                av dieselolja som pumpas in. Pumpningen tar c.a 30 sek automatiskt av ett tidrelä.
                                Allt electriskt kopplas automatiskt ur sedan via huvudströmbrytare.
                                Denna finess kan användas vid bränslestopp  för avluftning av bränslesystemet från förarplatsen
                                utan att behöva lufta som vanlig med  verktyg, spill, trassel och overall.
Behövs någon utbildning
för att kunna köra med
rapsolja:                 Lite teori.  Man kan  glömma bort att slå över till dieselolja vid avslutning av körningen
                                Man kan alltid tanka vanlig diesel om man inte kommer åt rapsolja.
                                Man startar och stannar som vanligt med fordonet. Alltid diesel start automatiskt
                                Man tankar rapsolja i ordinarie tanken på fordonet och fyller dieselolja i starttanken
                                på fordonet eller tvärt om.
                                Man kan slå över till diesel manuellt före stopp.
                                Färsk rapsolja ej äldre än 6 månader.

                                                              

 

"RapeTherm4"  med ventil, glödstift, filter, och termostat +100 DgC    12 volt DC Pris   4900:-SEK   

 

 

Ventil 3/2 Burkert 922803R

3/2 magnetventi venti 03340-E-04 12 volt DC

O-FF-MS-GM 82-012/DC-08

JFO1

 Glödstift 12 Volt Biltema

75-915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapstherm 12 volt 4 utan 3/2 ventil  Pris: 2320:-SEK

Extra pump   till att pumpa rapsolja från bröänsletank .  Pris  1400:-SEK

Extra filter  att filtrera rapsoljan med ev 2 eller 3 st parallellkopplade . För att få rätt mängd genom filtren  high viscosity (cSt)

Extra  bränsletank  Biltema

Olja får du från TäbyPressen   www.oilpress.com/type55.htm

Controller 1 Fuel Converter med 3 givare , Tankmätare, Vattentemp, och rapsoljetemp    12 och 24 volt DC  Pris 6100:-SEK   

Lyse i display stor display  4 x 20 tecken
Rapsolje temp
Vatten temp
Nivå kontroll  hur många cm olja det finns i tanken för rapsoljai tanken
Timräknare på rapsdrift
Klocka
Visar när du kör på rapsolja
Kan tömma rapsolja ur dieselpumpen efter körning. (extra ventil erfordras)
Alla inställningar av temp eller tider görs på knapparna på manöverenheten.
Vilken temp på kylvattnet glödstiften ska kopplas in.
Vilken rapstemperatur som glödstiften slår av och på.
Vilken rapstemperatur som rapsdrift växlar på eller av.
Hur många liter rapsolja måste finnas för att rapsdrift kan användas, skvalpsäkerhet.

Controller 2.   PLC Crouzet 3 givare , Tanknivå, Vattentemp, och rapsoljetemp  12 eller 24 volt DC  Pris 4850:-

Lyse i display
Rapsolje temp
Vatten temp
Nivå kontroll i tanken + skvalpfunktion.
Timräknare på rapsdrift
Klocka
Visar när du kör på rapsolja
Kan tömma rapsolja ur dieselpumpen efter körning. (extra ventil erfordras)
Alla inställningar av temp eller tider görs på knapparna på manöverenheten.
Vilken temp på kylvattnet glödstiften ska kopplas in.
Vilken rapstemperatur som glödstiften slår av och på.
Vilken rapstemperatur som rapsdrift växlar på eller av.

Controller 3.  XR10C Singel Stage Thermostat  20A 1 tempgivare , 2 termstater 1 tankvakt  12VAC/DC
Inkoppling av "Rapstherm4" är med ej justerbar termostat enbart inkoppling av rapsdrift är justerbar av rapstemperaturens termostat.
Ej någon text i display. Display visar enbart rapstemperaturen samt med lysdiod när väljarventilen är aktiv.

Pris 2300:-SEK

                                                                       Sammanfattning:
Med denna information kan man även  köra en modern direktinsprutad turbo diesel med gott resultat.
Exempel: John Derer 3130 traktor  harvtraktor för vårbruk 2000 . Iaktagelser: Vid körning med rapsolja
ökar motorvarvet c.a 25 varv/minut i jämförelse med vanlig dieselolja. Övrigt inga förändringar i jämförelse
att köra med vanlig dieselolja

 

Delar och priser      Manual controller  XR10    Elektrisk skiss Dixell XR20C  

Rape-Therm4,  NY 4 st glödpluggar, 2 sensorer, termostat, filter, 3/2 ventil,  magnetplugg, 

 

 

Skeppsta Maskin AB eller   någon som  här har nämnts, ansvarar ej för de monteringar, följder med påbyggnader som gjorts med  information om rapsolja till dieselbrändsle från denna hemsida.   På alla priser tillkommer moms och frakt.
 OIL-PRESSType 20 Type 40a Type 55 Type 70 Type 70 with Diesel Engine Type90  Filter F70S
             Prata rapsolja till dieselmotor i detta forum