Vaxutfällning vid kall temperatur från rå rapsolja

Vaxutfällning kan ske från c.a + - 0GrC vid lagring under lång tid . Förvara aldrig rapsolja som inte är fryst sedan tidigare i bränsletanken på fordon,  risk för vaxutfällning i tanken på vintern.

Vax som löst sig i rapsoljan kan fällas ut flera gånger. Men den vax som tagits bort från rapsoljan gör att
vid nästa frysning bildas ingen mer vaxutfällning. Rapsolja som är avvaxad kan förvaras i bränsletank utan risk för vaxutfällning igen.

Vid utag från gårdstank skall sugröret vara utformat som en böj uppåt för att inte suga in vax ifrån botten.  Sugröret skall bottna med god marginal till botten..
farmarta.gif (2050 bytes)

Rengör gårdstanken ifrån bottensats av vaxutfällning ibland .

Temperatur på över +30 grC som har bildas i bränsletanken på fordon , kan på kort tid smälta vax som bildats och som sedan blandar sig i oljan..

             Vid normal dieselmotor är det följande temperatur-värden

Insugningstemperatur på motorn efter turbo och laddluftkylare:     Lätt körning ca +65 grC.     Vid hård körning +80grC

Motortemperatur : +85.5 GrC

Bränsletankens temperatur ej tillskottsvärme:     Vid lätt körning 39 grC     Vid hård körning 43 grC

Bränsletemperatur vid insprutningspump utan tillskottsvärme:      Ca 40 grC

Avgastemperatur: Ca 450Gc