SKEPPSTA MASKIN AB

HOME SITE MAP I   CONTACT  I History of TabyPressen I  DEALERS     IPRICE LIST OIL PRESS       I GPS  

GPS Lantbruk Traktor Tröska    Prislista  Beställning: Tel 019-228005  Fax  019-228005 sales@oilpress.com  
 Hexagons historia om  ett svenskt företag som tillverkar GPS för Lantbruket   
https://www.virtualwrench.com/leica-web/index.jsp

GPS Hexagon Ti5 NEW  GPS Guidning Autostyrning Electric Pilot  Lantbruk.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

App eFarmer Navi FieldBee  GPS Guidning Lantbruk.

Till en vanlig surfplatta/läsplatta/Tablet  Android.

eFarmer Navi  App gjord i samarbete med jordbrukares behov och för proffsjordbruk nu och i framtiden

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Leica mojo3D Guidning Autostyrning RTK

 

 mojo3D   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Support information om tidigare modeller mm

 

INFORMATION OM GPS. HUR DET FUNGERAR OCH HUR DET ÄR UPPBYGGT.

Global Navigation Satellite System (ofta förkortat till GNSS) är ett samlingsnamn för en grupp världstäckande navigeringssystem som utnyttjar signaler från en konstellation av satelliter och pseudosatelliter för att möjliggöra positionsinmätning för en mottagare. Det amerikanska GPS-systemet är det mest kända GNSS-systemet, men därutöver finns bland annat det ryska GLONASS och EGNOS det framtida europeiska Galileo.   Kinas Compass.  Japan Michibiki. Indien IRNSS.

GLONASS är till skillnad från amerikanarnas GPS utvecklat för att bättre täcka upp de nordligare delarna av det norra halvklotet, där bland annat Ryssland – och Sverige – som bekant står att finna. 

 I för satellitmottagare besvärliga miljöer, som med höga omgivande byggnader eller en skogsväg omgiven av tät skog där man med endast GPS kan ha svårt att läsa mot ens en handfull satelliter, så kan de extra satelliterna som GLONASS bjuder på utgöra skillnad.

GLONASS de  satelliterna går mer rätt upp över Sverige

EGNOS korrektionssignal.
EGNOS är ett tilläggsystem till GPS och GLONASS som ger högre precision i mottagare som befinner sig Europa. Namnet är en akronym av European Geostationary Navigation Overlay Service. EGNOS signalen sänds av tre geostationära satelliter: två (Inmarsat-3) satelliter, en över den östra delen av Atlanten, den andra över Indiska oceanen, och ESA (Artemis satelliten) ovanför Afrika.

Till skillnad från GPS-satelliterna, har dessa tre inte signalgeneratorer ombord. En transponder sänder signaler uppkopplade till satelliterna från marken, där alla signalbehandling sker. Den sofistikerade marksegment består av 34 Ranging och integritet Övervakningsstationer (RIMS), fyra Master driftcentraler och sex upp-link stationer.
 
Markstationerna (RIMS) mäter positionerna för varje Egnos satellit och jämföra noggranna mätningar av lägena för varje GPS-satellit med mätningar erhållna från satelliternas signaler. 34 st RIMS  skickar  dessa uppgifter till 4 st centra Master kontroll, via en specialbyggd kommunikationsnät.
 
Ledningscentraler  bestämma riktigheten av GPS-och GLONASS signaler som tas emot vid varje station och bestämma positionen felaktigheter på grund av störningar i jonosfären. All avvikelse data sedan införlivas i en signal och sänds via den säkra kommunikationslänken till upplänkade stationer, som ofta sprids i hela Europa. Upplänkade stationer sänder signalen till de tre EGNOS-satelliterna, som sedan sänder det för mottagning av GPS-användare med en EGNOS aktiverat mottagare.

Tillstånd-fri differentiell korrektionssignal är gratis från EGNOS.

EGNOS är tillgänglig för Leica mojomini. . Med en noggrannhet på + / - 15 till 30 cm är den idealisk för många tillämpningar inom gröda besprutning, gröda gödsling och jordbearbetning.
Egnos satellit EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)

Liknande system är WAAS som täcker Nordamerika och MSAS som täcker Japan.

För att få RTK säkerhet 2.5 cm spår vid spår fungerer inte med Leica mojomini utan då  är det Leica Mojo 3D man använder (Går att uppgradera för auto styrning) 

Vad är nätverks-RTK Swepos prislistor  mm ?

Vad är nätverks-RTK?
Nätverks-RTK är en utveckling av s.k. RTK (Real-Time Kinematic, d.v.s. realtidsmätning med centimeternoggrannhet) eller enkelstations-RTK.
Man låter flera referensstationer samverka i ett nätverk för att på så sätt få en bättre och mer yttäckande modell av de felkällor som påverkar RTK-mätningen, t. ex. atmosfären. I och med det behöver inte referensstationerna vara så tätt placerade, utan man kan bibehålla samma noggrannhet som vid enkelstations-RTK med ett avstånd på 60-70 km mellan referensstationerna mot ca 20 km vid enkelstations-RTK.

För att kunna använda sig av SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst behöver användaren en avancerad, geodetisk tvåfrekvens GPS-mottagare av standardtyp. Till denna behövs även någon typ av kommunikationsutrustning, t. ex. GSM och GPRS. Hos de olika leverantörerna av sådan utrustning finns ett antal varianter på GSM-utrustning, t.ex. inbyggt modem, modem anslutet med t.ex. blåtand eller kabel, eller en vanlig GSM-telefon kopplad till utrustningen via blåtand eller kabel.
GSM-abonnemanget måste kunna hantera dataöverföring. Information om inställningar och krav på GPS-utrustningen kan fås från återförsäljarna av sådan utrustning.
SWEPOS-nätet byggdes upp i samarbete mellan Lantmäteriet, Onsala rymdobservatorium (Chalmers tekniska högskola), projektet "GPS-resurser i Norrbotten" och Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Prislista/anmälningsblankett RTK signal från SWEPOS

NYHETER FRÅN LEICA

Leica Geosystems moderbolag Hexagon tecknar avtal om att förvärva Arvus , tillverkare av precisionsjordbruk lösningar
29 April 2014 . Arvus , en tillverkare av precisionsjordbruk lösningar för närmare , mer platsspecifik hantering av de faktorer som påverkar växtodling . Det innebär att olika delar av ett fält kan hanteras för sig , när tillämpningen av viktiga näringsämnen och olika andra ingångar kan finjusteras med hjälp av sensorer och GPS- teknik .

Den CNH Industri - Leica Geosystems strategiskt långsiktigt samarbete kommer att innebära flera samarbetsområden för att kontinuerligt driva CNH Industrial ledarskap inom byggbranschen.
Enligt avtalet kommer Leica Geosystems initialt ge CNH Industrial globala varumärkena Case och New Holland Construction med maskinstyrningslösningar för grävmaskiner, schaktmaskiner och väghyvlar till både fabriks passform och eftermarknadsapplikationer. 

Guidning GPS mojoMini2 ,    Guidning GPS mojo3D med Autostyrning RTK.
Vill du komma till App eFarmer Navi Guidning i surfplatta http://oilpress.com/efarmernavi.html

 Leica Geosystems lantbruk representant i Sverige är Skeppsta Maskin AB
Powerpoint presentation av Leica  GPS 

Hexagon Agriculture

Leica välkänt för Leica Geosystems och Lantmäteriet och  Scanlaser maskinstyrningar .

 

Ta kontakt med Skeppsta Maskin AB för en demonstration av Leica Mojo Mini, så ordnar vi en tid.

Bengt Jonsson

Skeppsta Maskin AB
Täby Skeppsta 336
705 94 Örebro

Tel 019-228005 sales@oilpress.com  Fax  019-228005

Övrigt från Skeppsta Maskin AB

Startpaket Leica Mojo 3D Extra pris.Tillfälle på GPS mojoXact RTK

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

eFarmer Navi App   GPS Guidning Lantbruk.

 

 

Prislista  Beställning: Tel 019-228005    sales@oilpress.com     Fax  019-228005

 Mobil: 0731 542941

Rapsoljepress Oilpress Havreeldning       Linolja , Flax oil   Beg maskiner  Fynda