logo8.gif (1632 bytes)                        WWW.OILPRESS.COM

 se.gif (95 bytes) Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Oljebrännare  Video    Länkar    Återförsäljare  Adress   Beg maskiner Sid struktur  

gb.gif (106 bytes)EnglishHome    Oilpress   About SMAB   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

 

Skeppsta Maskin AB i Örebro är återförsäljare för Sonnys Maskiner AB

Sonnys Maskiner AB  tillverkar brännare uppvärmning av Villor, Industrier, Spannmålstorkar, Växthus, Kycklingstallar och övriga lokaler. Man kan elda många olika bränslen i samma brännare till exempel Flis, Pellets, Spannmål, Sågspån med mera.

Vi levererar även kompletta pannrum och helhetslösningar.

Vi saluför pannor och övrig kringutrustning från flera olika leverantörer


 

Förbered med billig värme till vintern.    Uppvärmning

STOKER
ny-stoker.jpg (28118 bytes)

I denna stoker med förugn av keramik går det att elda spannmål såsom havre, korn, vete,
 men dessutom träpellets, sågspån, och flis.

 

Elda havre 15 - 18 % vattenhalt  2,5 ton är lika energi som 1m3 olja

 

 

 

 

 Automatspjäll SBBB-FB är ett tryckluftsdrivet skjutspjäll 125 mm
Lufttäthet uppnås med flexibla gummipackningar och tätningsringar.
Täthetsklass 4
Tryckklass C  Automatspjället kan även erhållas med elmotor.  


  

 Dragregulator för justering av skorstensdraget till 1.5 mm VP

 


Instrument för mätning av skorstensdraget mm VP
U glas som monteras lätt på väggen för information.

 

 

 

Askurmatare i asklucka med sido skruv. Valfri skruvutmatning åt alla håll.

 


Stoker Dokument

Stokerboken  
Broschyr på Stoker
Broschyr på Stoker 15L
Stoker 640L & 1000L
Bruksanvisning TM3112
Bruksanvisning M3
Bruksanvisning M2

Stoker

http://www.sonnys.se/~112852/sonnys.se/public_html/images/Produktbilder/Uppvarmning/Stoker/vsig_images/0-stoker-15l_487_324_90.jpg

http://www.sonnys.se/~112852/sonnys.se/public_html/images/Produktbilder/Uppvarmning/Stoker/vsig_thumbs/0-stoker-15l_89_59_80.jpg

 

Sonnys Svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta idag förekommande ved- eller oljepannor. Exempel på material som man kan elda i Sonnys Stoker är: spannmål, flis, pellets, sågspån mm. Stokern är försedd med en kraftig omrörare vilken säkrar materialtillförseln till matarskruven, som är placerad i behållarens nedre del. Denna transporterar bränslet till det keramiska förbränningsrummet där förbränningen sker vid en temperatur av ca 1200°c. Förbränningsgaserna leds in i den tilldockade pannan. Automatisk påfyllning samt automatisk uraskning finns som tillbehör. Vi kan även leverera kompletta pannrum enligt önskemål. Stokern är godkänd och certifierad av tyska provningsanstalten TÜV.

Förugnen:
Keramiken i brännaren tål värme upp till 1800°c utan att smälta, skalning eller oxidera. Värmen i stokern blir upp till 1200°c. Alla frön (havre, korn, vete mm) har ett naturligt skydd mot värme, därför måste upp i högre temperaturer än när man eldar ved. Vid jämn värme håller keramiken i många år utan att spricka. Stokern är försedd med isolerad keramik, detta har då som följd att förugnen får långsamma temperaturförändringar vilket borgar för bästa hållbarhet och funktion. Sämst miljö för keramik är när den kallnar eller blir varm fort.

Behållare:
Behållarna kombineras med våra olika storlekar på förugnar: 24kW, 32kW, 65kW 95kW, 160kW, 250kW, 350kW och 450kW. Behållare på 30 liter och 200 liter saknar omrörare och lämpar sig för spannmål och pellets. 15 liters behållaren är avsedd att anslutas till ett externt bränsleförråd, denna behållare har luftspjäll och buffertrör. 15 liters behållaren passar för eldning av pellets, spannmål och fin flis. Alla övriga behållare har omrörare och passar även för flis och spån. Alla behållare kan förses med automatisk påfyllning från externförråd.

Tekniska Data

 

32kW

65kW

95kW

160kW

250kW

350kW

450kW

Anslutning

380V/220V

380V/220V

380V/220V

380V/220V

380V/220V

380V/220V

380V/220V

Förbränningstemp.

1200°c

1200°c

1200°c

1200°c

1200°c

1200°c

1200°c

Förbr.verk.grad

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

Effekt Träpellets

32kW

65kW

95kW

160kW

250kW

350kW

450kW

Effekt Flis

25kW

50kW

90kW

120kW

190kW

260kW

350kW

Effekt Havre

18kW

35kW

80kW

100kW

150kW

170kW

250kW

Effekt Korn

10kW

25kW

50kW

60kW

90kW

100kW

150kW

Effekt Vete

8 kW

15kW

35kW

40kW

60kW

70kW

100kW

Skorstensdrag

1-1,5mm vp

1-1,5mm vp

1-1,5mm vp

1-1,5mm vp

1-1,5mm vp

1-1,5mm vp

1-1,5mm vp

Längd förugn

385 (+ 25)

585 (+ 25)

785 (+ 25)

785 (+ 25)

785 (+ 25)

785 (+ 25)

885 (+ 25)

Bredd förugn

450

475

560 (+ 150)

560 (+ 150)

560 (+ 150)

560 (+ 150)

660 (+ 150)

Höjd förugn

405

445

525

525

525

525

525

Minsta pannhål

185x185

235x235

430x445 (285x285)

430x445 (BxH)

430x445 (BxH)

530x445 (BxH)

530x445 (BxH)

 

Tekniska Data

 

15 L

30 L

200 L

240 L

600 L

640 L

1000 L

Längd

870+ugn

740+ugn

740+ugn

1180+ugn

1590+ugn

1600+ugn

2000+ugn

Bredd

700

700

700

700

700

830

1200

Höjd

1360-2500

920-1220

1030-1330

1030-1330

1230-1530

1200-1800

1200-1800

Totalhöjd med öppen lucka

-

-

1860-2160

1630-1930

1880-2180

2200-2800

2200-2800

Höjd till centrum på ugn

210-1350

210-510

210-510

210-510

210-510

310-610

310-610

Eltändning är extrautrustning och förlänger längdmåttet med 200mm på samtliga behållare

 

Jämförelsetabell bränslen / Energiinnehåll

 

Fukthalt %

Energi / Enhet

Volymvikt Kg/m³

Elektriskt 10 000kWh

 

10 000kWh

 

Olja 1m³

 

ca 10 000kWh

ca 900

Hackad Halm 2,5 ton

20

ca 10 000kWh

ca 100

Björkved 9m³

30

ca 10 000kWh

ca 450

Träpellets 2,1 ton

8

ca 10 000kWh

ca 650

Flis 1m³

35

ca 600kWh

ca 250

Havre 2,5 ton

15

ca 10 000kWh

ca 550

Korn 2,4 ton

15

ca 10 000kWh

ca 700

Vete 2,3 ton

15

ca 10 000kWh

ca 800

 

Hur beräknar jag mitt energibehov?
Generellt brukar man beräkna effektbehovet till 70W/m². Det betyder att för ett hus på 170m² med bra isolering och normal takhöjd skulle det fordras 11,9kW. Detta varierar naturligtvis beroende på isolering samt takhöjden på huset mellan 50-100W/m².

 

 

VARFÖR KERAMIK I HAVRESTOKERN  ? 
VARFÖR STOKER ISTÄLLET FÖR INTEGRERAD PANNA ? 

Innan ni köper havrebrännare kontrollera hur askan ser ut.
Detta är beviset hur bra förbränning det blivit.
Med en stoker med keramiskt brännarhuvud kan du elda med +1200 grC.

Det är då du får ekonomi och lite aska att ta reda på.

Alla sädesslag utan rensning kan eldas .
Även främmande föremål som  kanske stenar och bultar och spikar som kan ha lossnat från  spannmålskärror eller tröskor är inget hinder i stoker från
Sonnys Maskiner AB
Att tänka på när man investerar i havreeldning
.

Information om Sonnys stoker handhavande mm

 Kalkyl på havreeldning för värmepanna.
Dimension av storlekar , panna, skorsten mm

Energisida  


Askurmatare i panna + skruv2 . I hörnet ser man transportröret med material havre som kommer in pannrummet från en silo 25 meter bort. Röret går under jord. Askurmatarskruvar kan beställas i olika längder och utföranden. Här visas några skruvar som tillverkas.

 
Automatisk påfyllning med transportskruv Mafa som fyller stokern från en silo 25 m  från pannrummet. Transportskruven går under marken från silon till pannrummet.
Transportskruven fyller automatiskt på stokern med material via sensorer i stokerbehållaren. Allt styrs med en vanlig standardtyp av PLC.

Inget spill av material i pannrummet.  Med automatisk fyllning och automatisk uraskning av aska är tillsynen inte mer än för en oljepanna.

Skorsten   SEM  http://www.sem-skorstenar.com/huvudsida.htm

 

 

Ur miljösynpunkt är Sonnys Stoker i topp på grund av hög förbränningstemperatur  i ett keramiskt brännarhuvud.   

Nu även kompletta pannrum i olika storlekar och kombinationer.

Exempel på pannrum monterad vid bostadshus   .

Pannor

Focus PE-30 / Focus PE-20
Focus pannor på 30kW respektive 20kW är ett utmärkt val att använda till Sonnys Stoker av mindre storlek. 5mm corténstål i eldstadsdelen garanteraren lång livslängd på pannan. Pannan är mycket välisolerad och har en stor vattenvolym. 6kW elpatron och varmvattenslinga är standard i Focus PE-30 och PE-20. Vedeldningssats finns som extrautrustning.

Tulimax pannor 30-700kW
Tulimax stokerpanna finns i storlekar från 30kW upp till 700kW med stokeruttag. Stokeruttaget kan fås på höger sida, vänster sida eller framifrån. Askfundament är extrautrustning men rekommenderas i samtliga fall.

Arimax pannor
Mer info kommer inom kort...

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Skeppsta Maskin AB
Täby Skeppsta
SE-705 94 Örebro
Sweden

Tel +46 (0)19 228005  Fax +46 (0)19 228005      Mobil,  SMS:  +46 (0)731-542941

E-mail: sales@oilpress.com