WWW.OILPRESS.COM

  Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Video    Länkar    Återförsäljare  Adress  Sid struktur    

EnglishHome    Oilpress   Skeppsta.Maskin Ltd   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

 
Greeting from Bengt
Hälsning från Bengt

 

Greetings from Bengt Picture my first home-made oilpress By used parts.

 

My name is Bengt Jonsson and I live near the town of Örebro in south central Sweden. I have a farm of 40 hectare and own a company called Skeppsta Maskin AB. In 1987 I developed an oil press called “Täby Pressen” for processing vegetable oil. I manufacture and sell the “Täby Pressen”, as well as producing linseed oil. In addition, I have developed equipment to run diesel engines on raw cold-pressed rapeseed oil.

 

It’s fantastic to get oil direct from something that it takes the sun and the soil only four months to create!

 

It’s not right to take up fossil fuel from within the earth that has taken billions of years for the earth to create. It is too valuable of a resource to use up in a short period of about 300 years. Oil production began in 1850 and oil reserves are estimated to be depleted in about 200 years from now. Is it really necessary to do so?

 

With numerous small oil producing facilities using oil presses we can increase employment and decrease dependence on imported oil. Development of new products can occur more quickly in small-scale companies. New applications can be created. More new companies can flourish.

 

Energy from plants is a renewable resource, constantly being recreated by the sun and the soil. Out of 14 kg rapeseed planted on an area of 100 m x 100 m, it is possible to produce approximately 800 liters of oil and 1800 kg animal feed in just four months. The oil can be used as fuel for automobiles, tractors, etc. Join us in producing oil from plant sources to create a better world.

 

Best wishes, Bengt Jonsson      www.oilpress.com

 

 Hej.
Jag heter Bengt Jonsson och bor utanför Örebro i Närke på en lantgård.
Jag driver en gård på 40 ha, och har ett företag som heter Skeppsta Maskin AB.
1987 utvecklade jag en oljepress för vegetabiliska oljor som heter "Täby Pressen". 

Jag tillverkar och säljer oljepressen TäbyPressen samt har en egen linoljeproduktion.
Jag har utvecklat utrustning för att köra dieselmotor med rå kallpressad rapsolja.

Det är fantastiskt att få olja utav något som jorden och solen har producerat på bara 4 månader.
Det är inte rätt att ta upp mer mineralolja ur jordens innandöme än jorden själv producerat,
eller?.Oljan ifrån jordens innandömme har bildats under miljarder år.
Mineralolja från jordens innandöme är för värdefull att bara göra slut på under en tid av c:a 300 år.
Denna olja började att pumpas upp år 1850 och beräknas ta slut om c:a 200 år. Varför gör vi så!?- 
 
Med många små oljepressar ökar sysselsättningen samt att vi inte blir så beroende av impor- 
terad olja.. Olika produkter utvecklas snabbare vid mindre företag. Nya användningsområ- 
den för oljorna skapas. Fler nya företag kan bildas. 
Energin som kommer från det som växer tar aldrig slut, den förnyas ständigt med hjälp av so- 
len och jorden. 

Av 14 kg raps, som sås på en yta av 100 x 100 m får man på 4 månader c:a 800 liter olja och 1800 kg
foder till djuren. Av denna olja kan man driva dieselmotorer till bilar, traktorer mm. 

Bli med Du också att producera olja från växter för en bättre värld.

Hälsningar Bengt Jonsson


Skeppsta Maskin AB
Bengt Jonsson
Täby Skeppsta
S-705 94 ÖREBRO
SWEDEN
Tel: +46-19 22 80 05 Fax: +46-19 22 80 05
 

      
 

Greeting/Hälsning Bengt Jonsson

Skeppsta Maskin AB

 WEB design by Bengt Jonsson 1522