HAVRE  EN RISK GRÖDA ATT SÄLJA TILL LANTMÄNNEN

En riskgröda
 

Med dagens provtagning går det inte med rättvisa bedöma om ett lass på 35 ton ska utklassas som energikärna .
 Med ett samlingsprov på 5 kg och sedan 3 gr. i DON mätaren hos EUROFIN, blir det ett lotteri. För Lantmännen är det perfekt, då får de in mycket fin havre till billig kostnad. Allt blandas i stor silos eller direkt lastas i stora båtar. Då hittar man inte några stora mängder beroende på att det inte är mer än cirka 3 % av alla lass som testas har höga halter av DON. Där räknas ett medeltal av alla lass som lastas, Men för den enskilde lantbrukaren är det en stor förlust att få 35 ton nedklassat till 50 öre kg. Det går inte att hitta rätt mängd av kärnor med DON i spannmål. Alla kärnor är unika, alla har olika växtbetingelser alla gror inte lika snabbt och får regn vid olika tidpunkter vid blomning. Det är inte som att ta prov på vatten som har växtskyddsgifter, där är vattnet homogent.

Leveransförsäkran  Öppettider se hemsida  eller Mina sidor på Lantmännen

Distriktsstyrelse  förtroenderåd  i Lantmännen är för svaga  de får inget gehör från Koncernstyrelsen

Havre (Avena sativa) är ett kraftigt och oftast högväxt gräs, inom släktet havren och familjen gräs, med kala strån som kan bli över en meter höga.

VARFÖR KAN INTE LANTMÄNNEN GÖRA SOM DE PRIVATA AKTÖRERNA, SOM INTE STRAFFAR LANTBRUKAREN MED BARA 50 öre kg vid över 8000 ppb DON? De resonerar med lantbrukaren.

 

Havre har nu blivit en risk gröda. Sedan 2011 är det en lottsedel för lantbrukaren när man lämnar till Lantmännen. Att få havre nedklassat till 50 öre är nu en verklighet. 

Deoxynivalenol – DON - Livsmedelsverket

Fusarium – ett handelsperspektiv Lantmännen CG Pettersson, Lantbruk/Odlingsutveckling

 

Nr 21. Fusarium och DON i havre  risk vid regn i blomningen 

Fusarium i grynhavre  

Fusarium – erfarenheter från Västsverige

En risk på 5% - 15% att det blir till energigröda hos Lantmännen. De har en analysmetod som är en tombola . Får man nitlotten så är det kört. Möglet sitter inte på varje frö utan kan enstaka frö men hittar Lantmännen dessa fön i ett lass på 35 ton blir allt utklassat med dagens regler hos lantmännen . Dessa regler har inte privathandeln.  Se Lantmännens fullmäktige ordföranden i förtroenderådet Ove Gustafsson och höll ett fint tal. Om vikten att ta rätt prov och att lantmännen inte skulle vara så strikta vid den första bedömningen att det inte gick att ändra. Var det foder så togs det inte något mer prov. Det kan mycket väl vara livsmedels kvalité med högre pris.

Se 5:43 tid inne i filmen https://www.youtube.com/watch?v=8HksIQvSkL4   där Ove Gustavsson ger kritik mot Lantmännen

Detta har aldrig tidigare förekommit. En ny regel att få in havre billigt till Lantmännen med bara 3 gr. som grund i 35 tons lass.

Lantmännen ha den regeln vid inköp vi skördeleverans att om DON talet överstiger 8000 ppb blir det 50 öre kg .
Det kostar att så upp havre cirka 1.10:-SEK eller mer. Så har man otur så kan man räkna att det tar många år att ta igen denna förlust.
Provet tas av en apparat som kallas RAKORAF som står ute i regn och fukt kondens. Denna går ej att göra rent mellan proven, som tas från många lantbrukare.

Hade jag levererat 1 lass på 40 ton har jag lika gärna fått  1 st på 2700 DON eller ett medelvärde på 5900 DON Klart godkänt som foderpris.

Detta problem vill inte Lantmännen svara på . De har nämligen ingen lösning och vill inte . Detta synsätt har aldrig den privata handeln .

Varför kan inte Lantmännen som ägs av lantbrukare hitta en lösning som hjälper lantbrukaren få normalt pris på en vara som bevisligen är helt ok. Att inte Lantmännen vill förstå problemet är det jag vill påpeka för Lantmännen.

Jag skördade 2011-08-12  och 2011-08-13 

Mogen och fin färg  Nit 1,2 till 1,3   Skördat på samma fält

Exempel från verkliga livet. Så kan det slå .

Direkt leverans till Kumla  2011-08-13 och 2011-08-14 

Resultat:   Antal analyser på leveranser tröskade på samma fält  2 dagar   utan liggsäd,  se tabell

Datum         Insedel/              Vikt               Nit     Vattenhalt vid skörd och leverans        DON

2011-08-13    82513069           10240            1,3        18,1                                                     2700

2011-08-13    82513090           12920            1,3        17,6                                                     6700

2011-08-14    82513172           11240            1,3        16,7                                                   10800          ( cirka 35 öre Kg )

2011-08-14    82513189           10800            1,2        16,5                                                     3700

 

Alla lass är blandade i en stor silo hos lantmännen. Slår man i hop alla blir det ett medeltal på cirka 5900 Don ppb allt klart godkänt för foder. Men även här är det omöjligt att få reda på sanningen.


 

Enligt tester från Norge åren 2011-2012 cirka 10% risk att få utklassning  . !0% låg över 5000ppb  och mer

Hans Stokke är motsvarande Lantmännens expert på DON Mykotoksin

Spannmålshandeln gör olika bedömningar.när de köper havre från lantbrukare.

Lantmännen
Lantmännen tar inget prov före leverans vid skördelerverans utan när bonden tippat så är det Lantmännen som bestämmer .
Detta är mycket dåligt. Lantbrukaren blir då ofta lurad genom att Lantmännen säger att i år är det inte mycket DON.

Vad hjälper det när provet på 5 gr på 35 ton visar över 8000 ppb.  Varje prov som belastar lantbrukaren kostar c:a 500: SEK

Vid efterskördelverans kan man ta prov före leverans i hemma silon och då får bonden reda på om det blir mat, foder eller energi .
Inget mer prov tas och då gäller detta enda prov. Vid spontan leverans till en båt försäljning tas det prov på varje lass. Då är det detta som gäller som betalning till lantbrukaren . Är det över 8000ppb så blir det bränslepris 50 öre kg .  Lantmännens kontrollant tar prov på varje lass och det blir då ett medelvärde på hela båtlasten och med många prov så är ett prov som är för högt ingen katastrof för Lantmännen. Däremot en katastrof för den enskilde lantbrukaren som då får energi pris.

Privata spannmålsuppköpare / Spannmålshandlare .

Dessa gör upp med en uppköpare i förväg att om det första lasset som är för högt över 8000 ppb så blir det inte nedklassat som energi .
Däremot vill inte uppköparen ha fler lass från samma lantbrukare i fortsättningen . Lantbrukaren riskerar inget utan kan lämna till någon annan eller vänta tills det blir en ny kund  uppköpare. Med privata uppköpare går det alltid att förhandla.

En vanlig förhandling är att man gör upp ett pris som är foder och om det blir mat havre tjänar uppköparen på det och tvärtom förlorar uppköparen om det blir energi .
Risken är liten för uppköparen . De har en bra förhandlingsits och kan ta fler prov i samma lass för att hitta ett bättre värde . Inte svårt när risken är 2 till 5% att få ett högt DON tal .se bild
Mycotoxins är inte homogent i lasset ett lotteri att man får med fler eller få kärnor i provet.

Lantbrukaren har då fått garantier att det inte blir energipris 50 öre.

NORGE
I Norge betalar motsvarande Lantmännen bara 27 öre lägre pris än cirka 2.10 som är priset på bästa havren grynhavre.
I Norge är tar lantbrukaren inte så stor skada eller risk .

DANMARK
Det tas inga DON prover vid avräkning till lantbrukaren .

FINLAND
Det tas prov före tippning och är det över 8000 får lantbrukaren ej tippa.
Lantbrukaren riskerar inget utan kan ta med sig lasset hem och använda lasset och blanda med annat mm.

ÖVRIGA EU LÄNDER
Det tas inga DON prover som avräkning till lantbrukaren.

Avkastning av havre mm Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis. Sortval 2014 (skördeår 2013)
 

Belinda  Kerstin  mm

Belinda 7390 17 8180 5 8050 2 6680 4
Rel.tal. Belinda=100
Sortmedeltal 99 17 98 5 99 2 101 4
Gunhild 98 17 96 5 102 2 99 4
SW Kerstin 100 17 100 5 103 2 100 4
Ivory 90 17 86 5 84 2 94 4
Scorpion 99 17 99 5 92 2 99 4
Galant 103 17 101 5 104 2 105 4
Haga 101 17 100 5 100 2 106 4
Nike 106 17 105 5 109 2 107 4
Avanti 105 17 106 5 106 2 105 4
Symphony 102 17 101 5 98 2 101 4
Fatima 87 17 84 5 93 4
Elipso
 

Havregryn (egentligen flingor av havre) görs av kärnan i havre, genom att havrekärnan ångas och valsas till flingor. Havre har, liksom många andra sädesslag, ett hårt skal (kli) som inte kan digereras, varför det oftast tas bort innan tillagning. Vissa havregrynssorter har delar av kliet kvar, och anses genom detta behålla ett högre järninnehåll. Havregryn är en ingrediens i havregrynsgröt,müsli och olika bakverk, exempelvis matbröd och chokladbollar. Havregryn kan också säljas pulvriserade för användning till välling.

Lantmännens historia
Lantmännens silos är styrkan
Sverige är uppdelat i 28 distrikt. I varje distrikt finns det en distriktsstyrelse som

Ove Gustafsson, ordförande  Förtroenderådet ordförande Lantmännen  Den viktigaste länken mellan jordbrukaren och Lantmännen .         
Forstena gård 461 93 Västra Tunhem Tel: 0520-42 11 93    Mob: 070-510 94 84 ove.forstena.gard@telia.com 
Motioner till föreningsstämma Lantmännen
Koncernstyrelse
Valberedning
Koncernledningen
Division Lantbruk
Forskning och utveckling 
Lantmännen R&D 
Forska med Lantmännen 
Bengt-Olov Gunnarson 
Per Lindahl
Per Olof Nyman
Johan Andersson

Distriktsstämman utser fullmäktige till föreningsstämman. På distriktsstämmorna väljs 101 fullmäktige till Lantmännens föreningsstämma, Lantmännens högsta beslutande organ. Internrevisionen  HaGe Kiel Aufsichtsrat HaGe Kiel Beirat  Styrelser i bolag 2013 Hans Wallemyr Anna Carlström Stefan Josefsson Lantmännen Bygglant AB

Eurofins bedriver ackrediterad analysverksamhet enligt ISO 17025
DON-projekt 2013
Harplinge Lantmän 
CropTailor AB  Oat Variety with High Content of β-glucan   Fusarium och DON i havre – risk vid regn i blomningen

Swedish Oat Fiber Aktiebolag  0340-66123 Per-Olov Crona  Båtafjordsvägen 12 432 63 Bua Halland. Betaglukan är en fiber som sitter närmas under skalet
När den löses i vatten bildas en gel.

Prorsum Healthcare AB 031-7607034 säljer Betaglukan  Allabolag.se

Distriktsstämman utser fullmäktige till föreningsstämman. På distriktsstämmorna väljs 101 fullmäktige till Lantmännens föreningsstämma, Lantmännens högsta beslutande organ. Internrevisionen  HaGe Kiel Aufsichtsrat HaGe Kiel Beirat  Styrelser i bolag 2013 Hans Wallemyr Anna Carlström Stefan Josefsson Lantmännen Bygglant AB

 

www.oilpress.com/Lantmannen-styrelse-lyssnar-ej.htm  Lantmännen styrelse lyssnar ej på bondens behov på gårdarna

Lantmännens styrelse får inte glömma bort varför lantmännen startade.Bönderna bildade företaget för att hjälpa bönderna att samla in spannmål torka rensa blanda sortera för att kunna sälja spannmål till industrin med kvallite.Detta får inte glömmas bort när nya utmaningar från industrin ställer på spannmål.Det ska vara en produkt som är säker. Inga mögelgifter över gränsvärden.Fler parametrar om hur spannmål ska vara kommer mer och mer som krav.Det är då som det är viktigt med Lantmännen som samlar in spannmål från bönder, och sorterar blandar och aspirerar så att det bildas mervärde för bonden.Lantmännen ägs av bönder.
 

De nya spannmålshandlare med ofta bara ett kontor utan silos och torkar har inte möjlighet att vara den partner som hjälper bonden med att sälja till industrin.

Det är svårt för bara en telefon försäljare att stå upp för krav som industrin ställer på analyser mm.

Detta får inte de nya bönderna glömma bort i strävan att få ett högt pris på spannmålen med den risk det är att det kommer ut för höga DON värden till matindustrin. Mögelgiftet DON är svårt att sortera bort utan där är Lantmännen som har möjlighet att blanda ut i stor silos före provtagning till försäljning till matindustrin.

Motion från Bengt Jonsson till Lantmännen 2014

Motions svar från Lantmännen  2014  Är det sant att Rakoraf är bra provtagare?. Är det sant att Lantmännen klarar av att sortera bort DON ? 
                                                          Är det sant att   kvalitetsarbetet  är bra när man blandar för höga med låga halter don i samma silo?
                                                          Är det sant att  kvalitetsarbetet är bra när mottagning sker till siloanläggningen utan sorteringsanalys och därefter
                                                          sker kvalitetssortering batchvis i silon. Är det möjligt? . Man kan fråga sig hur mycket blir till energigröda och till
                                                          vilket pris säljer man havren.
                                                          Deta är frågor som man inte får svar på. Är inte detta något som bonden vill ha svar på när han får ett pris på 50 öre
                                                          minus alla kostnader ett pris om kan gå ned till 10 öre kg i avräkning .  Man frågar sig varför Norge inte har samma
                                                          syn på hanteringen av priset .  Det tar 15 år att tjäna in detta låga pris som sker i Lantmännens tombola

                                                           Enligt Hans Stokke är det 3-15% risk att få över 8000ppb  enligt vissa tester  . Stor osäkerhet att få fram fakta

Kan sanningen vara att det är bra för Lantmännen att ta in havre och blanda låga halter med höga DON halter i stora silos . Svaret är nog att det är det bästa sättet  att få fram en god vara till industrin i detta läget när inte det går att sortera ut höga värden med den utrustning som nu finns..

Se hur problemet med att ta prover kan vändas till att Lantmännen är vinnare på marknaden med just att ta in Havre Vete i stora silos och blanda som de gör i Felleköpet i Norge ,  Men då måste Lantmännen marknadsföra sina silos bättre till SPMO och storbönderna .
 

Enligt

Halfdan Blytt Fellekjöpet Agri   Priset för mat havre Grunhavre  är är cirka 2,10 NKR  och bonden får för havre över 8000ppb DON  cirka 23 öre lägre pris .

Lykkes vi med kornsortering i Norge ?   Se vasd de kommit fram till   Expert på DON i Norge Hans Stokke

Norge som Lantmännen hänvisar till i motionssvar att ge avräkning med avseende på don,  ger bonden  23 öre lägre pris än mathavre gryn Expert på DON  Hans Stokke se länk

Kornguiden Information om regler till bonden vid leverans till Felleköpet  motsvarande Lantmännen i Norge

Sanningen om provtagningsutrustning Lasntmännen RAKRRAF

Problem med att ge kritik mot ledningen i Lantmännens styrelse .Exempel .på hur det inte ska gå till i ett bondeägt företag .

Sanningen om SPMO Sveriges Spannmålsodlarförening .


Hälsning Bengt Jonsson. 019-228005  www.oilpress.com