Motioner till föreningsstämma Lantmännen

Föreningsstämma

Föreningsstämman är Lantmännens högsta beslutande organ och hålls i normalfall en gång per år.

 

https://www.lantmannen.se/siteassets/documents/04-vara-agare/distriktsstammor/distriktsstammor-2024/motion-till-distriktsstamma-orebro--varmland-2024-robotanalystagning.pdf

https://www.lantmannen.se/siteassets/documents/04-vara-agare/distriktsstammor/distriktsstammor-2024/motion-till-distriktsstamma-orebro--varmland-2024.-.-utrustningen-rakoraf-ar-inte-funktionsduglig.pdf

https://www.lantmannen.se/siteassets/documents/04-vara-agare/distriktsstammor/distriktsstammor-2024/motion-till-distriktstyrelsen--2024--vagen-kumla-silo-att-gora-hojdskillnad-mot-markniva.pdf

Motion 2014 Lantmännen ska inte klassa ut havre.pdf

Lantbruk | Flesta motionerna till stämman redan besvarade | Lantbruk & Skogsland

Motion 2014 Lantmannen ska skapa bra förutsättningar för de anställda.pdf

Motion 2013 Medeltal av analyser for avrakning.pdf

Motion 2013 Medlemmarna får inte behandlas olika.pdf

Motion 2013 Provtagningsutrustningen måste förbättras .pdf

Motion 2012  1. VD bör vara en grupp på 3.pdf

Motion 4 2012 Daglivaruhandel.pdf

Motion 2012 5 SKÖRDELEVERANS  REGLER.pdf

Motion 2012  6 Ompröva avstängningen av BM AGRI AB.pdf