Sanningen om Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) AB
En oberoende förening? Ett språkrör för privata telefonförsäljare av spannmål
och motståndare till Lantmännens silos och Lantmännens industrier.

www.spmo.se  Lever på sponsorpengar från privata spannmålshandlare.
En reklamplats som ser ut som en idrotts arena, och bidrag från Lantmännen.
En förening för storbönder som träffas och får stöd vid stora fester och årsmöten av Lantmännen.

Genom att vara beroende av alla som de säljer reklamplats är det inte en oberoende aktör. Falsk marknadsföring.
Tror SpmO.se  att bönderna slukar detta påstående utan att tänka. Varför skriver de att de är oberoende? Tror de att bönderna är ----a ?

Lantmännen som storbönder inte vill handla med, på grund av att Lantmännen har kostnader för silos och industrier.
Ledningen i SPMO propagerar för att grunden för Lantmännens grundidé kostar pengar som inte storbönder vill vara med att betala till.
Men en sur höst  kommer de smygande till Lantmännen. Eller när det är inte är en full billast kvar i silon, då passar det sig att leverera till Lantmännen. De har Lantmännen som en slasktratt.  Vid senaste årsmötet har en viss ändring av motståndet skett citat -
Årsmötets huvudsponsor Lantmännen sänder numera signaler som tilltalar oss. Exempelvis är export av spannmål återigen intressant. Att konkurrens är nyttigt märker vi också genom att marknadsledaren öppnar nya mottagningsplatser-

Kanske SPMO kommit på att Lantmännen kan torka och rensa och sälja till industrin billigare och bättre än lantbrukaren själv kan.  Eller är det bara för att vara tacksam för pengarna som Lantmännen sponsat SPMO. Man ska vara artig mot de som föder en med pengar. Hoppas att även Lantmännen får vara med som banners reklam  på SPMO hemsida i framtiden.

Men först lättar vi upp med ett YouTube Klipp

Little Richard - Good Golly Miss Molly (Muhammad Ali's 50th Birthday)

 

SpmO motto :

1 SpmO är en oberoende förening för ett aktivt lantbruk med produktionen och marknaden i centrum

2 Föreningens ändamål och affärsidé är att bevaka och påverka marknaden, politiker och tjänstemän inom Sverige och EU, samt att vara
    remissinstans  för frågor som rör spannmålsodlingen.

3 Vi skall verka för att spannmålsodling skall ske på för odlaren mest ekonomiska och minst byråkratiska sätt. Spannmålsodlarna jobbar
    ständigt för höga  spannmålspriser och låga priser på insatsvaror.

4 När priserna på spannmål och insatsvaror åker hiss upp och ner, och det åt olika håll, är det extra viktigt att stödja vårt arbete. Vi arbetar i en
    högriskbransch  där det är viktigt att odlaren får tjäna pengar och känna glädje i att uthålligt producera spannmål till olika behov. 

5 Medlemsinformation sker genom medverkan i tidningen Lantbrukets Affärer, som ingår i SpmO: s medlemsavgift.

 

 Sanningen om SpmO Sveriges Spannmålsodlare AB.  AllaBolag.se 

De vill kanske att Lantmännen ska sponsa mer till den organisationen som vill få bort Lantmännens industrier och silos i bygderna. Det hjälper ju bara de mindre jordbruken att finnas kvar.

 

 

1. SpmO är beroende av de privata spannmålshandlarna som SSG/BM Agri AB i spetsen. Alla privata aktörer välkomnas.
     SpmO säljer reklam till dessa.    

    Det är totalt riskfritt för SpmO att tala illa om Lantmännen. Lantmännen är snälla och betalar både årsmöten och Trettondagsbaler till SpmO
    Men att framföra kritik till de privata spannmålshandelsföretagen törs de inte därför att de är beroende av reklamintäkter från dessa företag.. 
   Alla privata tfn. försäljare tar russin ur kakan, de stöttar inte lantbrukaren en våt höst med svåra skördeförhållanden. De har ingen möjlighet att
    samla in sur spannmål 24% på hösten. Då är det mamma Lantmännen som gäller. Då kommer SpmO lantbrukare till spannmålskön med
    neddragen mössa, så ingen ska kunna känna igen att det är en SPMO som  kommer med spannmål till Lantmännen.
    Då skäms SpmOs lantbrukare  att utnyttja mamma Lantmännen.

    Om det vore någon ordning borde Lantmännen få gratis annonsplats ständigt på hemsidan. Så många gånger som Lantmännen betalat
    till alla årsmöten och baler:
    Ingen reklam från Lantmännen finns med. Detta är skamligt när Lantmännen ofta är huvudsponsor. Är man huvudsponsor borde namnet 
    Lantmännen vara  med

2

3 Att kunna sälja direkt till slutförbrukaren kvarnar utan någon insamling av Lantmännen är bättre anser SpmO.  Att som lantbrukare använda
    Lantmännen  för att gå ut med ett gemensamt  solidariskt utbud  med kvalité till slutkunden kvarnar är ett alltför byråkratiskt sätt anser SpmO
.  Bara för att man har en silo på gården  är det ofta inte en homogen vara  godkänd från mögelgifter och lagringsskador. Lagringsskador
   minskar när Lantmännen tar hand om skörden vid  skördeleverans.

Detta mellanled med Lantmännen, att samla ihop spannmål som rensars, blandar och kontrollera med analyser på DON med flera kvalité parametrar är SpmO emot. Det bara fördyrar med analyser. SpmO gör en marknadsföring att silos hos Lantmännen är för dyrt. Silos ska lantbrukaren själva ordna och direktförsäljning genom mäklare  tel försäljare SSG/BM Agri AB.  Detta synsätt lockar många lantbrukare. Sanningen är att Lantmännen torkar, rensar, och skapa fin kvalité med blandning för att späda ut mögelgifter DON gör billigare genom stordriften, detta som den enskilde lantbrukaren aldrig kan göra. Allt som rinner kan stordriften alltid göra billigare .

Sanningen är att det kan bara fungera om de har mamma Lantmännen att gå till när de privata aktörerna inte klarar av stötta när det blivit en våt höst och torken är full och hösten närmar sig mot snö och kallt. SpmO  Lantbrukare vill ha en försäkring genom Lantmännen men vill inte betala premien genom att lämna skörden till Lantmännen även vid torra höstar. Skörd som de sedan säljer på efterskörds leverans. SpmOs bönder är då falska de vill ha kakan men inte betala den.

Redan nu och mer i framtiden har Lantmännen stor betydelse att samla ihop spannmål för att behandla mögelgifter DON mm  se information

Genom att SpmO motarbetar Lantmännen genom propaganda hela tiden att Lantmännens kostnader är för dyra försöker de få Lantbrukarna att inte välja Lantmännen,

Bönderna vill då bli så stora att de själva kan klara försäljningen genom att ringa runt till ett antal telefonförsäljare för att få något öre bättre pris.

Det gör att priserna på jordbruksmark blir för dyr för vanligt tänkande bönder. Då får vissa lantbrukare problem med ekonomin, och får då stöttning genom Spmo att du som storbonde ska sälja själv på marknaden utan Lantmännen. Vissa lantbrukare är beredd att betala vad som helst 3 mil från där huvudgården är, bara för att kunna köpa mer mark.. Vissa lantbrukare får då  väldigt dålig ekonomi. De förköper sig. SpmO har stor del i detta. .

SpmO utnyttjar Lantmännen som de pratar illa om, men när det är dags för årsmöte eller trettondagsbal då tar de kontakt med mamma Lantmännen och drar i kjolen för att få pengar att betala deras aktivitet med.
2014 är Lantmännen huvudsponsor för årsmötet Och Lantmännen förstår inte att de blir utnyttjade. Johan Andersson får då prat en kort stund. Se text "Kort föredrag av Johan Andersson, lantbrukschef på Lantmännen Lantbruk"

SSGs Kenneth Normark och BM Agris Mats Erikssons bakgrund liknade Kenneths, båda hade erfarenheter från Lantmännen och från kvarn­sidan. Det Mats lyckades visa var att på en avreglerad handel med både fysisk vara och derivat var det möjligt att tjäna pengar även med mycket små marginaler. Mats Eriksson hade goda kontakter med AGROETANOL och kunde med personliga kontakter sedan tidigare år på lantmännen  sälja spannmål direkt från lantbrukaren genom en dörr på baksidan få in spannmålen utan att gå via Lantmännen Lantbruk som de flesta andra lantbrukarna fick göra. Bm Agri AB var inte samma aktör som typ Svenska Foder med flera som köpte upp spannmål av lantbrukarna ofta med silos mm. 
På Lantmännen hade man svårt att veta vad han var, var han en spannmålshandlare eller en mäklare eller en mellanhand mellan bonden och Lantmännen.

Med en unik affärsidé direkt in i Lantmännens industri .På detta viset hade Mats Eriksson kunnat hitta en affärsidé med bara en telefon . En totalt oslagbar aktör att tävla mot. Hur Lantmännen försökte att vara rationella. men Mats tog marknad , ofta med hjälp av SPMO som arbetade hårt med att få lantbrukarna att välja Bm Agri AB. Detta kryphål har nu sakta täppts igen av Lantmännen. Det var ju ohållbart för Lantmännen att först kosta på industrier som Agroetanol och kvarnar för att hjälpa till att hitta marknad för svenska Lantmännens medlemmars av spannmål och sedan subventionera priset till BM Agri AB som inte hade kostnaden för ägandet av industrin.

Tänk er en bonde som bygger en kvarn för att få merbetalt för sin spannmål och sedan märker att kvarnmästaren köper upp spannmål från grannarna istället för att ägaren får avsättning för sin spannmål. Grannarna blir glada men ägaren går i KK. för han måste gå under i pris eller sälja med stora frakt avdrag till någon annan industri kvarn, bara för kvarnmästaren tar in spannmål genom bakdörren billigare..
Man kan fundera på vad kvarnmästaren för betalt för att hjälpa grannarna. Är det så att Lantbrukarna går ihop och investerar i en fabrik industri för att få avsättning på närområdet för spannmål så ska naturligtvis bönderna och ägarna sörja för en väg av spannmålen till fabriken nämligen huvudingången Lantmännen Lantbruk. Den rätta vägen .
Ingen annan lantbrukare ska ha en genväg till Lantmännens industri. Om lantbrukaren vill använda telefon säljare får de sälja till någon annan inte till Lantmännen. Någon rätsida måste det vara.

---Sorgebarnet denna vår blev Agronomics som trots sin ­kvalificerade marknadsinformation och förmåga att visa på möjligheter på marknaden tvingades avveckla ­abonnemangstjänsten agronomics.se.--

 Danish Agro   är nog någon som SpmO tar under sina vingar, ännu en telefonsäljare på marknaden utan silos kan jag tro

SpmO om Lantmännen  
Citat av Per Sandbergs  önskedröm  se sidan och motståndare till Lantmännens silos och Lantmännens industrier. Det spår Per Sandberg ordförande i föreningen Sveriges Spannmålsodlare SpmO.  Per spår även att SSG finns kvar.  Sanningen vet vi Publicerad 2010-12-18 06:47  så på 6 år ska Lantmännen sälja alla sina industrier  Tro detta om ni kan.

 

Men att använda Lantmännens industrier genom att gå bakvägen genom telefonförsäljare  Bm Agri AB  förbi Lantmännen Lantbruks kostnader för industrin går väldigt bra.
 

Hur Lantmännen bildades har SpmO glömt bort

Lantmännen bildades av de många små lantbruken 1905 för att hjälpa varann att göra uppsamling av spannmål för att göra ett samlat utbud till industrin . Och att Lantmännen skulle förädla varan för att öka värdet på spannmålen för den enskilde lantbrukarens bästa


 

SpmO om EU stöd.

När det gäller stöd från EU vill SpmO "Vi är därför tveksamma till att det sätts av 13 % av gårdsstödet till ett djurbidrag"  SPMO förstår inte att djur äter spannmål.

3. ---En full nationell utjämning leder till en omfördelning av stöd från områden med stor livsmedelsproduktion till skogs- och mellanbygd där produktionen är mindre. ---

SpmO vill ha mer stöd till Skåne med bra förutsättningar att få hög skörd medan SpmO vill ha mindre stöd till Norrland där det växer sämre. Detta är SpmO i ett nötskal.

SpmO OM LRF

. ---Förutsättningarna för att bilda LRF Växtodling har undersökts under en tid och Spannmålsodlarna har varit inbjudna till diskussioner. .
  ---
För våra medlemmar har vi sett få fördelar med LRF Växtodling. ---

    ---Spannmålsodlarna  har meddelat att vi inte kommer att delta i ett eventuellt bildande av LRF Växtodling.---

Alla organisationer som de många bönderna skapat LRF och Lantmännen är SpmO emot . De kostar bara pengar för medlemmarna i SPMO .  Men LRF och Lantmännen tar de till när det blir svårigheter .

När frågor om allemansrätten bärplockare eller ersättning för elledningar, mobilmaster då skriker SpmOs medlemmar på RLF att få hjälp.

 

Den privata spannmålshandeln är ofta lika farlig som privata aktörer i vården av de äldre , daghem för barn  mm. De tar bara stor vinst utan att ta solidariskt ansvar för de minst starka i samhället ..

De privata daghemmen ger barnen knäckebröd , De privata skolorna vill inte ha barn som är stökiga eller invandrarbarn ..

Samma syn har de privata spannmålshandlarna de tar inte ansvar för sura höstar med svåra skördeförhållanden eller mindre lantbruk som har svårt att lämna torkad rensad spannmål för efterleverans. En framtid när bara de stora lantbruken breder ut sig utarmar landsbygden.

Traktorer med breda och tunga redskap  kör många mil för att bruka några ha, Förstör  småvägar som inte är byggda för stora maskiner .   Stor miljöförstöring med dieselförbrukning vid långa transporter,

 

Lantbrukets Affärer – en fri röst  SpmOs medlemstidning.
Lantbrukets Affärer är politiskt och organisatoriskt obunden.
Så fri vet jag inte. De tar ej upp några dåliga sidor om privathandeln. Där reklam pengarna sitter .
Däremot är inte Lantmännen så populära.

Effektiv spannmålshantering – för ökad lönsamhet
Här hur man tar prover i silon  Detta var en bra artickel

 

 

 

Vision om hur spannmålshandeln är på väg i framtiden

Danish Agro-koncernen består av ett antal agro-industriella företag hemma och utomlands. De har alla det övergripande målet - i nära samarbete med våra kunder - att hjälpa till att värdehöjande lösningar på enskilda gårdar.

 

Det blir mer och mer klart att  Lantmännen som är spannmålshandlare med egna industrier  och om de fortsätter  med det har en framtid .

Det blir mer och mer klart att Lantmännen som är spannmålshandlare med egna industrier bör starta dagligvaruhandel på livsmedel .
                             det bästa sättet att skapa mervärde när man kontrollerar hela kedjan fån bonden till bordet , Inga mellanhänder som ICA och COOP

 

Det  blir mer och mer klart att Danish Agro och DLG med egna industrier blir spannmålshandlare  och om de fortsätter med det har en framtid .

Men att privata spannmålshandlare med bara en telefon och utan industrier inte har en framtid . När de ska handla måste de sälja till Danish Agros egna säljare och lika som att de måste gå igenom Lantmännen Lantbruks egna sälj kanaler .

Det blir mer och mer klart att SPMO får svårare och svårare att få in reklam inkomster från privata telefon försäljare (AllaBolag.se ) och håller de bara på med att stötta telefonförsäljare i framtiden har de ingen framtid.  När SSGs Kenneth Normark och BM Agri ABs Mats Erikssons slutar i SSG/Bm Agri AB  med den unika  kunskapen från Lantmännen avgår i sina företag är också SSG/BM Agri AB slut  Då måste SPMO börja med att hävda sin rätt gentemot alla spannmålshandlare oberoende om de är privata spannmålshandlare eller bondeägda spannmålshandlare. Om de  verkligen är oberoende så har de min röst till SpmO  men då måste ledningen bli bättre .

En organisation som SPMO behövs. Men inte som ledningen gör nu.  Ensidig propaganda för telefonsäljande spannmålshandlare och mot Lantmännen.

Vi lättar upp med ett klipp på youtube   DADDY COOL   Boney M  1976

Information om Lantmännen

Lantmännens historia
Lantmännens silos är styrkan
Sverige är uppdelat i 28 distrikt. I varje distrikt finns det en distriktsstyrelse som

Ove Gustafsson, ordförande  Förtroenderådet ordförande Lantmännen  Den viktigaste länken mellan jordbrukaren och Lantmännen .      
Forstena gård 461 93 Västra Tunhem Tel: 0520-42 11 93    Mob: 070-510 94 84 ove.forstena.gard@telia.com 

Koncernstyrelse
Valberedning
Koncernledningen
Division Lantbruk
Forskning och utveckling 
Lantmännen R&D 
Forska med Lantmännen 
Bengt-Olov Gunnarson 
Per Lindahl
Per Olof Nyman
Johan Andersson

Distriktsstämman utser fullmäktige till föreningsstämman. På distriktsstämmorna väljs 101 fullmäktige till Lantmännens föreningsstämma, Lantmännens högsta beslutande organ. Internrevisionen  HaGe Kiel Aufsichtsrat HaGe Kiel Beirat  Styrelser i bolag 2013 Hans Wallemyr Anna Carlström Stefan Josefsson Lantmännen Bygglant AB

Detta är min åsikt . Om jag har fel överbevisa mig då . Vi lever i ett fritt land ?  sales@oilpress.com

 

 

 

 

 .