Lantmännens silos är styrkan för lantbrukare i framtiden med mögelgifter DON med flera som kommer i både Vete och HAVRE.

 

 

 

Det är dags att ledningen för Lantmännen Lantbruk att  förstå varför Lantmännen bildades och föreningsrörelsen sedan 1905. Idag med mögelgifter i spannmål Havre VETE  som problem för bönderna är det tydligare än någonsin.

Insamling av havre vete för att hjälpa lantbrukaren att få en säker vara till mätindustrin. Att ta hand om rensning torkning blandning för att sälja en säker produkt till industrin är Lantmännens storleksfördelar bra på. Detta insåg de flesta bönderna och Lantmännen bildades för många år sedan .,

 

Vi ser att idag så har Lantmännens konstruktion blivit allt viktigare för bönderna

Det ökade kraven från mat och foderindustrin att det ska vara en homogen och godkända värden för mögelgifter Deoxynivalenol – DON se Livsmedelsverket information om DON, samt DON och  earalenon (ZON eller ZEA)i foder och halm

 

Lantmännen har genom sin möjlighet att ta in havre och vete som är de sorter som har DON till silos och blanda, rensa och späda ut vissa inkomna lass med andra för att få kvalité till mätindustrin,.

 

Men det finns aktörer som vill att Lantmännen Lantbruk  inte ska hålla på med insamling av spannmål och oljeväxter  till silos för uppblandning och sortering.

SAMO är en organisation för storjordbruken se vilka de representerar. Deras motto är citat--  Vi skall verka för att spannmålsodling skall ske på för odlaren mest ekonomiska och minst byråkratiska sätt. Spannmålsodlarna jobbar ständigt för höga spannmålspriser och låga priser på insatsvaror.---- Det är då telefon försäljsare kommer in  Se vilka bönder telefonförsäjarna Trading som kunder   se här hur SSG marknadsför sig .citat  från hemsidan --Varor som spannmål och raps tål inga onödiga transporter som belastar ekonomi och miljö. Vi satsar på den raka vägen mellan producenten och slutkunden. Vi har resurser att sköta torkning och lagring. Våra logistikpartners kommer sedan att leverera enligt kundens önskemål.---    De har ingen möjlighet att samlaihop blanda späda för att få kvallité till industrin .

Även åsikter i samma stil framför Björn Wallin som sitter i Lantmännens styrelse  Han var den som reste runt i Sverige och propagerade på att silos inte behövs Spannmålen skulle gå direkt från bonden till industrin .  Björn Wallin i styrelsen är en belastning för Lantmännen och bönderna . läs sid 2  hans syn på Lantmännens anläggningskostnader han säljer direkt till Iindustrin utan att det går genom kontroll och analyser geniom Lantmännen  

 

Se min motion om att Styrelsen måste veta varför Lantmännen skapades , nämligen att solidariskt hjälpa lantbruaren att sälja till industrin genom insamling kontroll och försäljning
 

 

SPMO och Björn Wallin som sitter i styrelsen  uppmanar bönderna att ringa till telefon försäljare som enbart mäklar spannmålslass på 35 ton till industrin.  Utan att det blir en uppblandning och rensning med större kvantiteter för att få en homogen vara som uppfyller kravet på säkerhet på mögelgifter.

Analyser tas fram för de aktörerna som säljer direkt till industrin genom att ta prover i bondens silo tills de hittar ett godkänt prov att skriva ned som dokument till industrin,

Alla felaktiga analyser slängs. Detta för att affären mellan bonden och telefonmäklaren ska kunna genomföras. Både säljaren och bonden i detta fall lurar industrin. .

 

Lantmännen har nu en möjlighet att ta marknad genom att arbeta med rensning sortering i stor silos för att få ned mögelgifter i en säker nivå. Detta kan med dagens teknik bara genomföras med uppblandning med mindre giftigare spannmål. Det finns ingen färdig metod att kunna ta ett homogent analysprov på spannmålskärnor.  De kärnor som är infekterade flyttar bara på sig men de kan minskas i % med utblandning.

Alla kärnor är unika har växt under olika blomningstid där regn har betydelse för om det bildas DON. Vissa utsädeskärnor gror olika bra i jorden. Vissa kärnor kan ligga 3 veckor för att gro om det inte kommer regn på våren. Vissa utsädeskärnor hamnar i fuktig jord och gror omedelbart.

På dessa viset kommer det i ett spannmålslass vid stickprov att vara ett lotteri vilket prov det blir på bedömningen av mögelgifter i ett enskilt lass.  Däremot om havrelasset blandas upp med 1000 ton har inte det enskilda lasset med höga värden så stor betydelse vid  försäljning från Lantmännen till industrin.

Däremot om ett lass går från bonden direkt hamnar lasset utan uppblandning direkt i produktionen till mat-.industrin eller foder-industrin.

Ofta har dessa industrier ingen möjlighet att blanda rensa med stora volymer utan kräver att det ska vara bra vid inköpen .

 

Även gårdshandel från enskilda bönder till stora grisbönder finns ingen möjlighet att blanda och utspäda och därför är djurhälsan i farozonen. Stor risk för sjukdom om det inte är analyserat med många prov för att hitta mögelgifter. Det är ofta förknippats med stora kostnader att analysera många smålass på kanske bara 5 ton från en granne. Detta görs oftas ingen analys för dyrt .

 

Häst gårdar löper samma risk för djurhälsan när de köper foder och halm från en granne som inte är analyserat i labboratoriet.  

Grundläggande för Lantmännens tillkomst 1905 var att ge bönderna medlemsnytta.

Det var meningen att bönderna ville ha någon som tog hand om varorna från bonden och sålde dessa.

Rationellt och effektivt, varje bonde skulle inte konkurrera med den andra bönden på marknaden  mm.

Ett gemensamt utbud till industrin skulle skapas.

Lantmännens styrelse får inte glömma bort varför Lantmännen startade.

Bönderna bildade företaget för att hjälpa bönderna att samla in spannmål torka rensa blanda sortera för att kunna sälja spannmål till industrin med kvallité.

Detta får inte glömmas bort när nya utmaningar från industrin ställer på spannmålen.

Det ska vara en produkt som är säker. Inga mögelgifter över gränsvärden.

Fler parametrar om hur spannmål ska vara kommer mer och mer som krav.

Det är då som det är viktigt med Lantmännen som samlar in spannmål från bönder, och sorterar blandar och aspirerar så att det bildas mervärde för bonden.

Lantmännen ägs av bönder.

De nya spannmålshandlare med ofta bara ett kontor utan silos och torkar har inte möjlighet att vara den partner som hjälper bonden med att sälja till industrin.

Det är svårt för bara en telefon försäljare att stå upp för krav som industrin ställer på analyser mm.

Detta får inte de nya bönderna glömma bort i strävan att få ett högt pris på spannmålen med den risk det är att det kommer ut för höga DON värden till mat-industrin. Mögelgiftet DON är svårt att sortera bort utan där är Lantmännen som har möjlighet att blanda ut i stor silos före provtagning till försäljning till mat-industrin.

Lantmännens silos är en garant för att industrin får bra varor som är säker mot Deoxynivalenol DON

De 17 argumenten för det nya som Lantmännen kommer med redan till höstens leveranser 2014 (Hoppass jag )  Det ska vara säkert och tryggt  för bonden och mat och foder industrin att anlita Lantmännen .

    1  Lantmännen tar marknadsdelar från SSG/BmAagri AB som enbart är tel-försäljare Tar även  marknadsandelar från Svenska foder som inte kan ta in havre vid skörden
    2  Bonden törs odla havre och sälja till Lantmännen där inte risken är att få bara 50 öre kg utan bara behöva ta en riskpremie på 27 öre som i Norge   Ökad marknadsandel
    3  Silos kan få mer intag vid hösten I Lantmännens silos,  inte ha kvar hemma bara för att kunna ta en massa prover för att komma ned i DON halter till tel försäljare.
    4  Lantmännen får en högre status  att de tar ansvar för både bonden och industrin. Genom att de alltid kan leverera god kvallite till industrin.
    5  Bonden blir mer nöjd utan att behöva vara livrädd att få nedklassat till 50 öre. 
    6   Ingen bonde eller tel försäljare törs sälja till Lantmännens foder och mat-industrier industrier direkt typ SSG/BMAGRI med risken att få det utklassat till 50 Öre .
    7  Lantmännen får en fördel att kunna hålla kvar bönderna till att sälja till Lantmännen och inte ta risken att bara sälja till telefon försäljare SSG/BmAgri eller Svenska foder
         som inte kan  samla ihop eller rensa eller att blanda till en bra vara
    8   I framtiden kommer det att tas DON på vete korn och havre så vikten att sälja till Lantmännen håller i sig långt i framtiden.
    9   Industrin kan känna sig trygg att göra mat till konsumenter . Stora kostnader för rättsliga tvister kan förebyggas om Lantmännen får ta in fler partier att blanda.
    10   Sist men inte minst  Johan Andersson får en bra start på sitt nya arbete på Lantmännen med att få högre marknadsandelar och fler silos i drift det som är Lantmännens grund 
          affärsidé.
    11  Cerealia Doggy  kan alltid säga att de aldrig törs köpa av en bonde direkt utan alltid från de företag som kan garantera att det är kvallite.
    12   Försäljning mellan gårdar, grisbönder köper av grannar kan göra att de köper utav Lantmännen istället
    13   Hästägare köper svart av bönder direkt kan göra att det är bättre att köpa säkert från Lantmännen för denna grupp.
    14   Inte minst att slå på den stora hopslagningen till bara stora gårdar hävs lite , genom att det kostar att vara sin egen spannmålshandlare som Björn Wallin  håller på med .
    15   Alla anställda inom Lantmännen Försäljare silopersonal kan få tro på framtiden och vara stolta att arbeta i Lantmännen . Säkerhet är något som ingen kan säga emot.
    16   Enkelt att få fram genom reklam i massmedja  eller på skyltar ute i bygderna  på  sidan av motorvägar .
     17  Mindre bråk för försäljarna när bonden är urförbannad för att bonden fått bara 50 öre kg . 

   
          KÖP FRÅN LANTMÄNNEN,  ALLT ÄR TESTAT FRÅN JORD TILL BORD . INGA LANTMÄNNENS INDUSTRIER  TAR IN NÅGOT SOM INTE GÅTT
          IGENOM LANTMÄNNENS
          KONTROLL OCH ANALYSER. INGET ÄR KÖPT DIREKT FRÅN BONDEN MED DESS RISKER SOM DON MÖGELGIFTER MEDFÖR.

         VARNING TA INTE RISKEN ATT KÖPA DIREKT FRÅN BONDENS LADA UTAN TEST AV DON OCH ÖVRIGA GIFTER 

         NU ÄR DET ÄNNU VIKTIGARE ATT KÖPA FRÅN LANTMÄNNEN  MED DAGENS  GIFTER I  LUFT OCH  JORD UTAN GENOMGÅNG OCH  KONTROLL 
     

    Det finns fler fördelar för Lantmännen som ni säkert har själva inom Lantmännen
    Hälsning Bengt Jonsson
 

 

 

Lantmännens historia

Lantmännens silos är styrkan

Koncernstyrelse
Valberedning
Koncernledningen
Division Lantbruk
Forskning och utveckling 
Lantmännen R&D 
Forska med Lantmännen 
Bengt-Olov Gunnarson 
Per Lindahl
Per Olof Nyman
Johan Andersson

Distriktsstämman utser fullmäktige till föreningsstämman. På distriktsstämmorna väljs 101 fullmäktige till Lantmännens föreningsstämma, Lantmännens högsta beslutande organ. Internrevisionen  HaGe Kiel Aufsichtsrat HaGe Kiel Beirat  Styrelser i bolag 2013 Hans Wallemyr Anna Carlström Stefan Josefsson Lantmännen Bygglant AB

 

 

Problem med att ge kritik mot ledningen i Lantmännens styrelse .Exempel .på hur det inte ska gå till i ett bondeägt företag .
Sanningen om SPMO Sveriges Spannmålsodlarförening .

 

 

Hälsning Bengt Jonsson  019-228005