Först vill jag poängtera att jag gillar Lantmännen som affärsidé, den att bönder går samman för att göra ett gemensamt utbud av spannmål till industrin  

Se historia om hur Lantmännen börjadeMålet med de tidiga ekonomiska föreningarna var bland annat att förbättra kvalitetskontrollen, sänka inköpspriser och transportkostnader, samt att skapa bättre möjligheter för erfarenhetsutbyte lantbrukare emellan. ---- Det med kvalitetskontrollen är viktigare nu än kanske 1905 med mycket mögelgifter DON i grödor.
Den 30 augusti 1905 bildas Svenska Landtmännens riksförbund i Stockholm
Min kritik gäller hur ledningen för Lantmännen Lantbruk sköter sig  de senaste åren. De bör utbilda sig bemöta bönder med respekt när d önskar få reda på information och inte bara säga, det är någon annan som ska svara, och den "annan" kan inte .

 

LANTMÄNNENS styrelse måste vara mer kunnig på bondens behov på gårdarna.  Lantmännens grundidé är fantastiskt bra . Gå ihop och hjälpa varann. som lantbrukare .

 

Lantmännen är inte för böndernas bästa idag. Lantmännens styrelse jobbar mer för att göra stora företagsköp som de inte förstår. Böndernas förslag till styrelsen tas inte upp på allvar. Styrelsen vet alltid bäst. Flera dåliga affärer är ett bevis på detta. 

 

Grundläggande för Lantmännens tillkomst 1905 var att ge bönderna medlemsnytta.

Det var meningen att bönderna ville ha någon som tog hand om varorna från bonden och sålde dessa.

 

Rationellt och effektivt, varje bonde skulle inte konkurrera med den andra mm.

Ett gemensamt utbud till industrin skulle skapas.

Lantmännens styrelse får inte glömma bort varför lantmännen startade.

Bönderna bildade företaget för att hjälpa bönderna att samla in spannmål torka rensa blanda sortera för att kunna sälja spannmål till industrin med kvallite.

Detta får inte glömmas bort när nya utmaningar från industrin ställer på spannmål.

Det ska vara en produkt som är säker. Inga mögelgifter över gränsvärden.

Fler parametrar om hur spannmål ska vara kommer mer och mer som krav.

Det är då som det är viktigt med Lantmännen Lasntbruk som samlar in spannmål från bönder, och sorterar blandar och aspirerar så att det bildas mervärde för bonden.

Lantmännen ägs av bönder.

 

De nya spannmålshandlare med ofta bara ett kontor utan silos och torkar har inte möjlighet att vara den partner som hjälper bonden med att sälja till industrin.

 

Det är svårt för bara en telefon försäljare att stå upp för krav som industrin ställer på analyser mm.

 

Detta får inte de nya bönderna glömma bort i strävan att få ett högt pris på spannmålen med den risk det är att det kommer ut för höga DON värden till matindustrin. Mögelgiftet DON är svårt att sortera bort utan där är Lantmännen Lantbruk  som har möjlighet att blanda ut i stor silos före provtagning till försäljning till matindustrin.

 

 

Vad är Lantmännen idag?

Vad är medlänsnyttan för bonden?

 

Lantmännens styrelse behandlar bonden som om bonden inte ägde Lantmännen längre. Nuvarande styrelse ordförande
Lantmännen betalar inte mer för spannmålen (för det mesta mindre) än övriga spannmålsaktörer på marknaden. Det kallas marknadsmässiga priser

 

Provtagningen på inleveranser görs på ett sätt att varan som bonden levererar är sämre än den är.

 

Se information om lantmännens urusla provtagning.http://www.oilpress.com/Lantmannens%20provtagning-ej-

 

Vad är medlemsnyttan värd?

 

Idag söker bonden andra aktörer som betalar mer och har större förståelse på att vara bra samarbetspartner till bonden  

Bonden vill veta vad varan har för pris före försäljning inte efter ett prov analys som är ett lotteri det håller inte  när man handlar med varor idag.

I vart fall inte nedklassat till bränsle på 50 öre med det urusla prov som tas .

 

På grund av nuvarande skötsel förstörs det goda som Lantmännen en dag stod för och var orsak för Lantmännens tillkomst   Historia

Den 16 mars 1929 samlades ett par hundra bönder, torpare och godsägare i huvudstaden för att bilda den fackliga organisationen Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF). Bara tre dagar senare klubbade Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (SAL) som vid det laget hade funnits i tolv år, igenom den legendariske Ludvig Nannesons förslag om nya stadgar. Planen var att göra sällskapet till en effektiv riksorganisation för alla de ekonomiska föreningar som fanns spridda inom det svenska jordbruket. Historia

 

Jag vill att bönderna ska ställa sig upp mer på möten och framföra sina åsikter. 

Det får inte vara så att Lantmännen får så stor plats på möten som Lantmännen anordnar att böndernas vilja inte kommer fram .  Lantmännens styrelse verkar inte förstå detta .

 

 

Lantmännens historia

Lantmännens silos är styrkan

Koncernstyrelse
Valberedning
Koncernledningen
Division Lantbruk
Forskning och utveckling 
Lantmännen R&D 
Forska med Lantmännen 
Bengt-Olov Gunnarson 
Per Lindahl
Per Olof Nyman
Johan Andersson

Distriktsstämman utser fullmäktige till föreningsstämman. På distriktsstämmorna väljs 101 fullmäktige till Lantmännens föreningsstämma, Lantmännens högsta beslutande organ. Internrevisionen  HaGe Kiel Aufsichtsrat HaGe Kiel Beirat  Styrelser i bolag 2013 Hans Wallemyr Anna Carlström Stefan Josefsson Lantmännen Bygglant AB

 

 

Problem med att ge kritik mot ledningen i Lantmännens styrelse .Exempel .på hur det inte ska gå till i ett bondeägt företag .

www.oilpress.com/Lantmannen-styrelse-lyssnar-ej.htm 

 

Lantmännen styrelse lyssnar ej på bondens behov på gårdarna

Hälsning Bengt Jonsson  019-228005