LINOLJEFÄRG UTVÄNDIGT Tekniska anvisningar

MÅLNING AV NYTT TRÄ
Grundning
Blanda enligt följande: c:a 35% Linoljefärg
                                       50% Sv. Kallpressad Rå Linolja
                                       15% Balsamterpentin
Stryk denna grundfärg väl, Oxidationstiden (torktid) varierar beroende på väderlek.
Beräkna 3-4 dygn vid torr och varm väderlek. Ytan skall kännas torr och lite sträv när man
drar med handen över den.

Mellanstrykning
Blanda enligt följande: c:a  80% Linoljefärg
                                        20% Balsamterpentin

Stryk färgen tunt och väl.
Torktid c:a 1-2 dygn.

Slutstrykning.
Stryk färgen outspädd. Vid slutstrykning är det extra viktigt att stryka färgen tunt.
Torktid c:a 1-3 dygn.

Kommentarer:
Färgåtgång.       Mycket varierande beroende på underlag (insugning).
                            På ohyvlat virke c:a 8-13 kvm./l. På hyvlat virke 12 - 20 kvm./l.
Mellanslipning.  Mycket lätt slipning med extra fint sandpapper rekommenderas på
                            hyvlade snickerier efter grundning och mellanstrykning.
Spackling.           Spackling av snickerier utvändigt bör utföras sparsamt.
                            För ispackling av håligheter och sprickor rekommenderas AURO
                            nr.231 oljespackel. Spackling utföres efter grundningen.
Glans.                 Linoljefärg har hög glans i början. Glansen går ner efter hand och har
                            efter cirka en månad stabiliserats som halvmatt.
Inslag.                Linoljefärg har en överlägsen inträngningsförmåga i trä. Träet tar upp den
                            linolja det behöver. Vissa delar av träet vill ha mer linolja än andra.
                           Vid målning kan det visa sig i en flammighet (blank-matt). Det syns oftast
                           tydligast efter mellanstrykningen. Efter slutstrykningen uppnår man i regel
                           en jämn upptorkning (= jämn oljemättnad).
Oxidation.          Linolja torkar genom oxidation (reaktion med luftens syre). För ett bra
Torktider.          resultat är det viktigt att hålla torktiderna. Generellt är det en fördel att
                           vänta längre mellan strykningarna. (t.ex tre strykningar fördelat på 1-2 år.)

Källa: G.Ottosson Färgmakeri, Lillegårdsv. 14, S-240 13 GENARP 980107
Tel/Fax 040-48 25 74

 Målning med linoljefärg inomhus.

Säljare av Linoljefärg , Linolja, Linfrökaka,   Oljepress TäbyPressen, Lantbruksmaskiner mm,
Bengt Jonsson Täby Skeppsta, S-70594 Örebro. Tel/Fax 019-22 80 05

    WED design by Bengt Jonsson