WWW.LINOLJA.COM

se.gif (95 bytes) Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Video    Länkar    Återförsäljare  Adress  Site struktur

gb.gif (106 bytes) EnglishHome    Oilpress   Skeppsta.Maskin Ltd   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

MÅLNING MED LINOLJEFÄRG INOMHUS.  

Vit Grund inomhus     Svensk Kallpressad Kokt Linolja, Titandioxid, Talk, Balasamterpentin,
                                    Torkmedel.
Kommentar:                 Mager högtäckande, lättslipad färg med mycket god torkförmåga (12 -24
                                    tim)  1 liter räcker 8 - 15 kvm.
Matt VIT inomhus:    Högtäckande vit som torkar upp matt på icke sugande ytor.
                                    Användes som grundfärg på tidigare målade och ej sugande underlag.
                                   
Färgen kan även användas som slutstrykningsfärg då helmatt glans önskas.
                                    Torktid   12 - 24 tim 1 liter  8 - 15 kvm.

                                    ( Vit grund  o Matt vit  innehåller  c:a 25 % balsamterpentin , kokt linolja och
                                    färgpigment.)

Slutstrykningsfärg:    Med slutstrykningsfärg menas Linoljefärger ej innehållande
                                     balsamterpentin.
Balsamterpentin:        Önskas högre glans och jämnare utflytning rekommenderas att tillsätta
                                     5-10% Linoljelack till färgen. Vid slutstrykning inomhus bör man även
                                     tillsätta c:a 1% Co-Sirk sickativ.

Antikvit Slutstrykning inomhus är en standardvit speciellt framtagen för målning av snickerier
                                    inomhus. Färgen är bruten med Guldocker-Grön Umbra.
                                     OBS! Till denna färg ska ej tillsättas sickativ eller Linoljelack.
                                    Torktiden är god, 12-24 tim. vid normal rumstemperatur.

Målning med tre strykningar:

1. Grundning                Grunda med Vit Grund. Låt torka minst 24 tim. Slipa lätt.
                                      Eventuellt spacklingsarbete utföres med AURO-231  oljespackel

2. Mellanstrykning.   Blanda 50% Vit Grund-50% Slutstrykningsfärg.
                                    Låt torka minst 2 dygn.
                                    Tork beroende på slutstrykningskulör. (ytan får inte ge klibbkänsla.)
                                    Slipa lätt med mycket fint sandpapper.
                                    (Amn. Mellanstrykning kan också utföras som slipstrykning med pimpsten.)

3. Slutstrykning.       Måla tunt med bra verktyg (Anstrykare och Moddlare). Fördriv och släta
                                    färgen väl.

Spacklingsarbeten utföres efter grundstryckning med AURO nr.231 oljespackel.

Källa: Gunnar Ottosson Färgmakeri Lillegårgsvägen 14, S-240 13 GENARP
Tel/Fax 040-48 25 74

 Målning med linoljefärg utomhus.

Säljare av Linoljefärg , Linolja, Linfrökaka,    Oljepress TäbyPressen, Lantbruksmaskiner
Bengt Jonsson Täby Skeppsta, S-70594 Örebro. Tel/Fax 019-22 80 05  Beställningsformulär

    WED design by Bengt Jonsson