Dator XP

 Om inte datorn startar.

Fel : Vid tryck på startknapp så stänger datorn av efter 1 sekund.

Man ser bara att fläkten går igång någon sekund.

Byt batteri på moderkortet, Genom att trycka på metallfliken utåt då hoppar batteriet upp.

Tryck ned ett 3 volt batteri med text uppåt .

Ställ in rätt datum tid när datorn startar upp igen . Viktigt.

Låt datorn stara upp så att datorn ställt in allt innan du börjar arbeta med datorn .Reparera Disk Hårddisk

Mappar som inte visas men finns på hårddisk..

Mappar försvunna på extern hårddisk

Vissa Mappar försvinner på hårddisk .

Extern hårddisk fungerar inte längre Hårdvara

Visa dolda filer och mappar i Windows XP
 

Åtgärdsförlopp

Utforskaren

Markera  välj hårddisk

Egenskaper

Verktyg

Felkontroll

Sök efter skadade sektioner och försök att reparera dem

Starta

Fas1 arbetar

Fas2 Arbetar

Fas 3 Arbetar

Fas 4 Arbetar

Diskkontoll klar
 

Fel på system XP
 

Åtgärdsförlopp

Kontrollpanelen

Prestanda och underhåll

Systemåterställning

Återskapa datorn till en tidigare tidpunkt .

Välj datum   som du vet att datorn fungerade bra .

Datorn startar om och vill att du ger godkänt

 klart

Best Regards Bengt Jonsson

 

Company: Skeppsta Maskin AB
Constructor, Manufacturer and Seller of oil press TäbyPressen, Veg tuning of diesel-engines.
I sell GPS for tractors and combines.. Home site: Leica http://www.gpslantbruk.se/
Producer of flax-oil and I am also a farmer. http://www.oilpress.com
Terms of sales http://www.oilpress.com/terms-of-sale.htm
Advantages *Type 55 Bauer , Type70 and Type 90: http://www.oilpress.com/Advantages.HTM
Guarantee: http://www.oilpress.com/guarantee.htm
E-mail:   sales@oilpress.com
Skype name: "Oilpress" 
Tel and fax:     +46 (0)19228005
Mobil +46 (0)73 1542941
Address:
Skeppsta Maskin AB,
Täby Skeppsta 336
SE-705 94 Örebro
Sweden