NÄRKES ENERGIFÖRENING  

Hem | Vilka är vi  | Vad kan vi erbjuda | Evenemangskalender | Nyheter | Länkar | Solvärme | Solkraft | Debatt inlägg energi | KlippYouTube

Årsmöte 2014

Årsmöte 2014-04-15  med utdelning av årets energistipendie till Per Halldin 

Med hans företag Solfångaren i Viby Solceller

Motivering: För Pers arbete med att sprida kunskap om solenergi solceller  mm