NÄRKES ENERGIFÖRENING  

Hem | Vilka är vi  | Vad kan vi erbjuda | Evenemangskalender | Nyheter | Länkar | Solvärme | Solkraft | Debatt inlägg energi | KlippYouTube

Styrelsen:

 Ordförande:    Leif Pettersson    Markatorps Gård     0582-660198 070-2098856
                                marka@telia.com

 Sekreterare:   Ulf Forsberg       Svalnäs                      019-283145  070-6274030  
                         
Hemsida                   ulf.forsberg@fobeing.se

Kassör:            Eddy Willers        Östanfallagatan        0582-52394 070-5387500
                             
eddy.willers@telia.com

Ledamot:         Leif Göransson    Kräcklinge                019-224187 070-6832001
                                sol.teknik.leif@swipnet.se

Ledamot:          Per Wiklund         N.Korsgatan             019-291420 070-6382370
                            
lekeberg.vindkraft@telia.com

Ledamot:          Kjell Agne Agnesson N. Nyckelhult      0582-51059 070-6018685
                         agne.agnesson@gmail.com   kjell.agnesson@procordia.se

Ledamot:          Bengt Jonsson   Täby Skeppsta         019-228005   
                         (Hemsida)  Web-master. sales@oilpress.com

Ledamot :           Per Halldin, Solkraft i Viby Solkraft i viby AB
                         Kårkulla 190 694 93 Östansjö http://solkraft.info/
                         epost: info@karkulla.se (+46) 0768-910 340Suppleanter:       Ove Forsberg  0582-52624 070-6964507, 
   
                           Göran Larsson 019-291350 070-6445244,  tbird63@telia.com
                         Donald Neander

Revisorer:           Håkan Lindström 
                         Sören Pettersson
                            
suppleanter:       Yngve Lindholm
                        Christer Sätterqvist       

Valberedning:     

Årsavgift:    250:-

Vill du bli medlem, ta  kontakt med Eddy Willers Östanfallagatan 0582-52394 070-5387500
                                                      eddy.willers@swipnet.se

  SERO journalen 4 nummer ingår                
Hem | Vilka är vi  | Vad kan vi erbjuda | Evenemangskalender | Nyheter | Länkar | Solvärme | Solkraft | Debatt inlägg energi | KlippYouTube