Electrohydraulic Steering Components

Information från Sauer-Danfoss hemsida.

Sauer-Danfoss är en världsledande leverantör av mobil hydraulik för konstruktion, jordbruk och andra terränggående marknader fordon

Hur Orbitrol är hopsatt Förklaring.

Information    om OSPE Steering Valve SASA Sensor

*Steering Types

Leica SteerDirect CAN  (Controller Area Network) Leicas SteerDirect CAN lösningar ansluta Leica mojoRTK konsolen direkt till traktorns CANBUS, en enkel och exakt styrning alternativ som är både prisvärd och enkel att installera. Plus, när du ansluter direkt till CANBUS (Controller Area Network) på din traktor, kommunicerar mojoRTK direkt med befintliga styrsystem, ventiler och givare som redan finns på din traktor. Detta gör SteerDirect CAN lösningen en mycket prisvärd och säker styrning alternativ . Bilder och övrig information

 I emuleringsläge, CAN styrningen kan du fortsätta använda dina befintliga tredje part skärmar så att du inte behöver lära sig ett nytt system, samtidigt som fördelarna med Leica Network Solutions, Virtual Wrench service GLONASS satellitbaserad positionsbestämning och klassledande terräng ersättning.
CAN styrförmåga är inbyggd i Leica vägledning lösningar och ger följande fördelar:
Bilder och övrig information     Steer Kit Browser
Kabeldragning:  SteerDirect  
Kabeldragning för olika tillbehör

Enkel, enkel kabelanslutning för enkel installation
Använder befintliga styrsystem, ventiler och sensorer köpts med din traktor, vilket eliminerar behovet av ytterligare kostnader och mer komplicerad installation.
Kostnadseffektiv metod för att uppgradera många äldre system utan att ersätta elektro-hydraulisk styrning .

Passar till  traktorer som har OSPE Electrohydraulic Steering Unit Product Brochure (PDF 2 MB) Från Sauer-Danfoss
Automatisk styrsystem för jordbruket
Automatisk styrsystem för traktorer, tröskor och sprutor är framtiden för maximal drifttid och precision prestanda i fält. Vår elektrohydrauliska styrningen komponenter har optimerats för att arbeta med Global Positioning-teknik (GPS), rad, vision, eller sensorer laser för att bidra till att ge effektiv, högteknologisk jordbruk.
More

Vid körming på väg :

Inaktivera elektrohydrauliska ställdon eller utfärda lämpliga varningar som fallet kan vara..
Ett minimikrav för säkerhet bör omfatta en manuell strömbrytare till elektriska
strömmen .

 

 

 


 

Skeppsta Maskin AB
Täby Skeppsta 336
705 94 Örebro

Tel 019-228005 sales@oilpress.com   Fax  019-228005

Övrigt från Skeppsta Maskin AB