logo8.gif (1632 bytes) WWW.OILPRESS.COM

 se.gif (95 bytes) Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Video    Länkar    Återförsäljare  Adress  Sid struktur    

gb.gif (106 bytes) EnglishHome    Oilpress   About SMAB   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

Underredesbehandling av bil med rå kallpressad linolja.

1    Ordna en bra plats med bra bärighet för pallbockarna vid tvättning och linoljebesprutning.

2    Lyft upp framvagnen, samt palla upp ordentligt.  Klossa bakhjulen så att bilen står säkert..

3    Lyft upp bakvagnen. Ordna så att bilen lutar lite så att linoljan kan rinna igenom
      trösklar vid behandlingen. Palla upp ordentligt, bilen måste stå säkert, ta sedan bort bakhjulen och  framhjulen.

4    Högtryckstvätta med varmvatten eller kallvatten c:a 120 kg tryck.
      Med tryckluft rengöres underredet, fjäderskålar och skrymslen.
      Dräneringshål öppnas och rengöres. Borttagning av lös underedsmassa.
      Gammal sprucken underredsmassa kan lossna av linoljan efter ett tag. En ny omgång skyddar även där.

5   Kontrollera om det behövs göras hål för att komma åt med linoljebesprutningen eller dräneringshål för överflödig
      linoljan att rinna ut

6   Bilen får sedan torka ordentligt,  c:a 1 dag i torrt väder.

7    Bromsskivor skyddas, säkerhetsbälten drages ut helt och skyddas.
      Vid tryckluftssprutning tänk på oljedimma på inredning och lackering.
8    Besprutning med rå kallpressad linolja:
      Bottenplattan, hjulhus , fjädrar och   hjulupphängning.
      trösklar dörrbottnar. Lutningen av bilen gör att linoljan rinner genom trösklar och dörrar.
9    Sänk ned bilen på alla hjulen. Klossa hjulen så att bilen står säkert. Gärna att bilen får luta lite för avrinning av
      överflödig linolja i trösklar.

10    Bespruta: Baklucka, bagagerum, hjulhus, fjäderfästen, reservhjulsbalja, motorhuv och  motorrum.

13    Torka  bort överflödig linolja. Tvätta bilen omedelbart med tvättmedel innan linoljan torkar på lackeringen.
        Vaxa gärna bilen i samband med underredesbehandlingen, nu när bilen är ren.

Åtgång:   2 till 3 liter rå kallpressad linolja.
Torktid:  10 dagar utan torkmedel.  3 dagar med torkmedel inblandat i linoljan.
                Vid rostskyddsbehandling i hålrum i bilar  tillsättes torkmedel COSIRK Kobolt-Sirkonium inte mer än 1 till 2 %
                Ej körning de närmaste 10 dagarna på våt grusväg. Gärna på torr väg
Bästa tid för behandling:        Fin sommardag.
Antal behandlingar:                Hjulhus och underede 1 gång per år.  Övrigt vartannat år.
Självantändning:                     Ej någon risk vid underedsbehandling. Linolja får ej komma i kontakt med sittdynor,
                                                 stoppning, och isolering. Linoljebemängda trasor och papper skall eldas upp omedelbart
                                                 eller dränkes i vatten.
Nu har du en bil som skyddas av linolja mot rosten.