logo8.gif (1535 bytes)

WWW.OILPRESS.COM

 se.gif (95 bytes) Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Video    Länkar    Återförsäljare  Adress  Sid struktur    

gb.gif (106 bytes) EnglishHome    Oilpress   Skeppsta.Maskin Ltd   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

NÅGRA TIPS VID OLJEPRESSNING      Adresser kontakter. Tillsatser, dunkar, silos, frö,

Fröet måste vara rensat från stickor och strån. Vattenhalten mellan 7 - 8 % för lin   6 -7 för raps 

Fröet kan lagras i flera år  . Vid köp av frö passa på att köpa när priset är lågt.

För att få en buffert med bränsle är det bäst att lagra frö istället för olja.

Lagring av frö på lång tid går bra medan färdigpressad olja till bränsle är färskvara inte längre än 6 månader i goda förhållanden för oljan. Inte i solljus och i kontakt med syre. Slutna kärl om möjligt.

Täckta lagringsfickor för att förhindra fåglar och andra djur att komma i  

kontakt med frö och frökaka.

 Sedimentet kan när oljan tagits bort inblandas med frökakan försiktigt.

 Fröet kan med fördel transporteras med spannmålsskruv.

 Foderkakan bör transporteras med långsamtgående öppen elevator för att  förhindra kondensbildning.

För att oljan skall sedimenteras klart bör oljan pumpas över till  lagringstankar där den färdiga oljan     står och lagras en tid före försäljning. Då behövs ej något filter i allmänhet men kan vara bra för säkerheten..