test rakoraf.html

Test manual för test av Rakoraf V 1.0

Denna test kan utföras inom 1 månad om man har intresse? Den enda kunskap som en testare behöver kunna är vanligt handlag som en bonde har .

Innan det praktiska testet görs på Lantmännens Rakoraf

Kontroll av hur Lantmännen sköter sitt underhåll av Rakoraf genom bokförings verifikationer av en revisionsfirma

Det är lag att spara alla verifikationer i 7 år .

Alla fakturor finns lagrade i bokföring vilka originaldelar som inköpts från PFEUFFER eller genom återförsäljare. Det ska vara originaldelar från PFEUFFER för att garanti och funktion ska följas . Om det inte köpts originaldelar är det redan ett fel .

Convac-ventilen är installerad i luftledningen (AIR LINE) och justeras med en U-rörtrycksmätare eller en digital vakuummätare.

Hur många U-rörtrycksmätare eller en digital vakuummätare. finns i lager hos alla terminaler och när köptes den in sist kontroll under 7 år U-rörtrycksmätare 2320 8050 Injektionsmortelpatron VMZ 280 3109 1720

Kontroll om Vintervikt. Hur många finns i lager hur många har köpts under 10 år åren . 3322 8020 Denna vintervikt är att förhindra kondens.

Kontroll hur mycket transportslang som inköpts under 7 år . Varje halv år ska dessa rengöras eller bytas eller bytas vid sönderkörningar, sprickbildning. Både inner och ytter på slangen . Är det sprickbildning i inner i slagen blir det fickor som samlar smuts och svårare att suga upp fröna och det blir sämre (ta-bort smuts verkan från tidigare lantbrukares analys tagning städgumma verkan) hastighet genom transportslangen Reservdelsnummer 1715 0022

Transportslang PVC blå 10 m

1715 0022

Transportslang PVC blå 20 m

1715 0023

Transportslang PVC blå 30 m

1715 0024

Transportslang PVC blå 40 m

1715 0025

Transportslang PVC blå 50 m

1715 0026

Praktisk test

Eurofins tar fram sortrena prover med en vattenhalt på 26 % (svårt att suga och glida i rör slangar som har sprickbildning alla vet att det blir sprickbildning i slangar, Det kan bli så mycket sprickbildning att det blir hål i slangen) i samtliga prover med analys protokoll på alla 18 parametrar eller som görs normalt . Eurofin mäter upp olika frön i exakt volym på 1 liter och vikt på 1/100 gram. i påsar som är förslutna . Dessa påsar skickas till provtagaren som ska göra testet vid rätt ösregn och vintermånader

Raps Havre Korn Vete Ärtor . Alla sädesslagen ska vara testade hos Eurofins så att ingen bland säd eller smuts eller främmande material super rent finns i varje hink . Vattenhalten ska kontrolleras på 100 delen av en grad Och ett protokoll med alla parametrar till varje provpåse .

Sök upp en terminal som inte bytt slangar på ½ år eller mer genom kontroll av bokföringen och loggbok om det inte finns någon vinterplugg eller instrument för sugverkan . Allt detta ska finnas på varje terminal. Detta kontrolleras när de köptes och vad som finns i inventerings listan som ska finnas . Hittar man inte dessa instrument är det fel Det blir fel i protokollet. Var det länge sedan de köpte dessa verktyg att prova sugtrycket som inte finns att tillgå och transportslangar inte bytts eller köpts in på länge (fel i protokollet) är det lämpligt att ta den terminalen för test . Även den terminal som är sämst ger aräkningsgrundande analyser.

Inte bytt filter men fungerar suger upp kanske inte så snabbt men det suger upp är det lämpligt att ta den terminalen. Stor risk att slangarna inte blir rengjorda av materialet som sugs in i behållaren .

Nu åker man ut till en Rakoraf som står utomhus när det är regnväder i flera dagar i november december januari när det är några grader varmt men har varit nattfrost och dagg har bildats på morgonen kl 6 00 . Och när det regnar som mest ösregn oanmäld . Man är helt säker på att solen inte har torkat upp slangarna invändigt på många dagar och det har regnat flera dagar . Man läser väderleksrapporter så man är säker på att det regnar helst ösregn när man kommer för test . Alla prover från Eurofins har man redan klart för länge sedan. Operatör som kan Rakoraf har man med sig ingen från silopersonalen från lantmännen får vara med att störa . Testaren med legitimation talar om att det är en test som ska göras oanmäld . Man vet i bokföring och loggar att Transportslangarna är minst 6 månader utan rengöring och sugsilen inte är rengjord .

DOKUMENTERAT FÖR ATT GARANTI OCH FUNKTION SKA FUNGERA

Allt ska vara dokumenterat vilka åtgärder reparationer byte mm med klockslag vilken reparatör som utfört åtgärden . Byte av slangar justerat sugförmåga med signatur i loggbocken . Alla som har skötsel av vindkraftverk och maskiner i verkstad CNC maskiner bilar som garantin och funktion ska gälla ska bokföra tid och namn som gjort service på enheten Rakoraf.Sugsilen kontrolleras före test Lätt att öppna för att se och kontrollera smutsmängd, ta prov på smutsen i en påse som skickas till Eurofins, notera. Rengör ej . Montera tillbaka med samma tätningsring .

Man kan även kontrollera transportslangar genom att lossa en infästning och med en sond skrapa för att se om smuts finns lagrade i rör . Liten inspektion kamera kan införas långt in i slangarna 10 meter och dokumentera med video sprickbildning och smuts Detta prov av avlagringar sparas och skickas till Eurofins för analys . Det mesta smutsen finns i böjarna som enligt instruktionen är sämsta monteringen sneda rör montage ska man undvika. Mesta smutsen fastnar i innerböjar som inte rengörs så lätt av tunga frön . Dessa virvlar inte runt så lätt som torra lätta frön gör . Man går igenom om man ser ytliga sprickor eller skador på transport slangarna genom inspektionskameran . Inersprickor samlar mycket smuts . Analys av smuts tas för analys hos Eurofins. Slangar får inte vara hårda och spröda. Man skriver upp iakttagelser . Kontrollerar om man upptäcker luft läckage på utrustningen, lyssnar och känner runt alla skarvar och böjar.Testet kan börja

Starta fläkten så att sugverkan känns med ett A4 papper i botten på spjutet .

Kontrollera sugkraften med instrumentet som ska finnas på terminalen . Men finns det inte instrument är det fel notera. Ta testet av sugkraften med instrument som kontrollanten har med sig . och med ett A4 papper som ska sugas fast men inte mer enligt instruktionsboken, Är det inte rätt sugkraft har man upptäckt ett fel på utrustningen. Ändra inget på ventilen för att rättatill sugkraften nu i detta testet

Starta fläkten så att sugverkan känns. Kör fläkten i 10 minuter som instruktionen är . Strunta i om regnet sugs in i fläkten genom att vind hjälper till att sur luft kommer in i slangarna nu när det regnar kraftigt . Inleverans till Lantmännen ska ändå ske . Enligt uppgift från Lantmännen försämrar inte ösregn något i analysen. T fram ett förprov vi tar bara vad som man har på silon och väljer torr havre som inte är rensat är kommen direkt från en inleverans från en lantbrukare 14 % vatten eller högre vattenhalt som förprov för att rensa alla ledningar först som man ska göra enligt instruktionerna på morgonen kl 6:00 i ösregnet . Detta förprov tas ett referensanalysprov först och försluts och resten av förprovet körs genom Rakoraf som ska rensa ledningen enligt tillverkaren på 3 liters volym påse och försluts . Båda dessa påsar förprov rensprov skickas till Eurofins

Nu börjar testet praktiskt
Sväng kranen till hinken som står under tak paraply eller skydd för regnet så det inte regnar i hinken med frön som redan är 26 % vatten . Börja med raps, sedan havre sedan vete och sist ärtor. Sänk ned det fuktiga spjutet i den första hinken med och sug upp allt som finns i hinken inte ett frö ska vara kvar alla frön ska med alla inget ska lämnas kvar i hinken inte 1 100 dels gram ska vara kvar i hinken Inget frö ska vara kvar på det fuktiga spjutet Kontrollera

Gå in till behållaren och töm allt som kommer ut genom bottenluckan på behållaren utan att torka eller göra rent utan som det görs normalt efter varje prov .

Märk upp påse med förprovet rensprovet med namn datum försluts .

Börja med raps, havre korn vete ärtor i den ordningen

Gör sedan nästa och mät upp exakt det som rinner ned i analyspåsen med alla sädesslagen .

Nu skickas alla påsar till Eurofins och alla 18 parametrar det som normalt görs på alla frösorterna .Efter kontroll av alla jämförelser ser man om det inte stämmer eller stämmer .

Om det minsta inte är exakt lika värden på hundra delen så är Rakoraf inte att lita på . Inparametrarna och utparametrarna ska vara exakt analyssvaret .Denna test bör utföras varje år före skörd . Samma som man kontrollerar vågen att den mäter rätt . Ett väldigt dyrt sätt att hålla Rakoraf i ordning. Därför fuskas det ofta med kontrollen . Om det finn något program för det överhuvudtaget som med vågen .Man jämför dessa värden som man får från ett provtagningsspjut som rengöres mellan proven . Vid denna provtagning med spjut finns inte så många parametrar som handhavandefel att det blir felanalys . Jag kan inte ta fram ett fel som kan bli fel genom att ta analys med rengjort spjut och nya påsar . Man kan inte göra fel helt enkelt om man är en frisk människa nykter och inte är kriminell. Provtagningsspjutet kontrolleras när vågen kontrolleras av ett oberoende företag . Enkelt att se att det fungerar . Som att kontrollera ett vanligt spett .Bengt Jonsson 019-22 80 05