logo8.gif (1632 bytes) WWW.OILPRESS.COM

 se.gif (95 bytes) Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Oljebrännare  Video    Länkar    Återförsäljare  Adress   Beg maskiner Sid struktur  

gb.gif (106 bytes) EnglishHome    Oilpress   About SMAB   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

 

Skeppsta Maskin AB i Örebro är återförsäljare för Sonnys Maskiner AB

Sonnys Maskiner AB  tillverkar brännare uppvärmning av Villor, Industrier, Spannmålstorkar, Växthus, Kycklingstallar och övriga lokaler. Man kan elda många olika bränslen i samma brännare till exempel Flis, Pellets, Spannmål, Sågspån med mera.

Vi levererar även kompletta pannrum och helhetslösningar.

Vi saluför pannor och övrig kringutrustning från flera olika leverantörer


 

Förbered med billig värme till vintern.    Uppvärmning

STOKER
ny-stoker.jpg (28118 bytes)

I denna stoker med förugn av keramik går det att elda spannmål såsom havre, korn, vete,
 men dessutom träpellets, sågspån, och flis.

 

Elda havre 15 - 18 % vattenhalt  2,5 ton är lika energi som 1m3 olja

 

 

 

 

 Automatspjäll SBBB-FB är ett tryckluftsdrivet skjutspjäll 125 mm
Lufttäthet uppnås med flexibla gummipackningar och tätningsringar.
Täthetsklass 4
Tryckklass C  Automatspjället kan även erhållas med elmotor.  


  

 Dragregulator för justering av skorstensdraget till 1.5 mm VPInstrument för mätning av skorstensdraget mm VP
U glas som monteras lätt på väggen för information.

 

 

 

Askurmatare i asklucka med sido skruv. Valfri skruvutmatning åt alla håll.

 


Stoker Dokument

Stokerboken  
Broschyr på Stoker
Broschyr på Stoker 15L
Stoker 640L & 1000L
Bruksanvisning TM3112
Bruksanvisning M3
Bruksanvisning M2

Stoker

 

Sonnys Svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta idag förekommande ved- eller oljepannor. Exempel på material som man kan elda i Sonnys Stoker är: spannmål, flis, pellets, sågspån mm. Stokern är försedd med en kraftig omrörare vilken säkrar materialtillförseln till matarskruven, som är placerad i behållarens nedre del. Denna transporterar bränslet till det keramiska förbränningsrummet där förbränningen sker vid en temperatur av ca 1200°c. Förbränningsgaserna leds in i den tilldockade pannan. Automatisk påfyllning samt automatisk uraskning finns som tillbehör. Vi kan även leverera kompletta pannrum enligt önskemål. Stokern är godkänd och certifierad av tyska provningsanstalten TÜV.

Förugnen:
Keramiken i brännaren tål värme upp till 1800°c utan att smälta, skalning eller oxidera. Värmen i stokern blir upp till 1200°c. Alla frön (havre, korn, vete mm) har ett naturligt skydd mot värme, därför måste upp i högre temperaturer än när man eldar ved. Vid jämn värme håller keramiken i många år utan att spricka. Stokern är försedd med isolerad keramik, detta har då som följd att förugnen får långsamma temperaturförändringar vilket borgar för bästa hållbarhet och funktion. Sämst miljö för keramik är när den kallnar eller blir varm fort.

Behållare:
Behållarna kombineras med våra olika storlekar på förugnar: 24kW, 32kW, 65kW 95kW, 160kW, 250kW, 350kW och 450kW. Behållare på 30 liter och 200 liter saknar omrörare och lämpar sig för spannmål och pellets. 15 liters behållaren är avsedd att anslutas till ett externt bränsleförråd, denna behållare har luftspjäll och buffertrör. 15 liters behållaren passar för eldning av pellets, spannmål och fin flis. Alla övriga behållare har omrörare och passar även för flis och spån. Alla behållare kan förses med automatisk påfyllning från externförråd.

Tekniska Data
  32kW 65kW 95kW 160kW 250kW 350kW 450kW
Anslutning 380V/220V 380V/220V 380V/220V 380V/220V 380V/220V 380V/220V 380V/220V
Förbränningstemp. 1200°c 1200°c 1200°c 1200°c 1200°c 1200°c 1200°c
Förbr.verk.grad 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%
Effekt Träpellets 32kW 65kW 95kW 160kW 250kW 350kW 450kW
Effekt Flis 25kW 50kW 90kW 120kW 190kW 260kW 350kW
Effekt Havre 18kW 35kW 80kW 100kW 150kW 170kW 250kW
Effekt Korn 10kW 25kW 50kW 60kW 90kW 100kW 150kW
Effekt Vete 8 kW 15kW 35kW 40kW 60kW 70kW 100kW
Skorstensdrag 1-1,5mm vp 1-1,5mm vp 1-1,5mm vp 1-1,5mm vp 1-1,5mm vp 1-1,5mm vp 1-1,5mm vp
Längd förugn 385 (+ 25) 585 (+ 25) 785 (+ 25) 785 (+ 25) 785 (+ 25) 785 (+ 25) 885 (+ 25)
Bredd förugn 450 475 560 (+ 150) 560 (+ 150) 560 (+ 150) 560 (+ 150) 660 (+ 150)
Höjd förugn 405 445 525 525 525 525 525
Minsta pannhål 185x185 235x235 430x445 (285x285) 430x445 (BxH) 430x445 (BxH) 530x445 (BxH) 530x445 (BxH)

 

Tekniska Data
  15 L 30 L 200 L 240 L 600 L 640 L 1000 L
Längd 870+ugn 740+ugn 740+ugn 1180+ugn 1590+ugn 1600+ugn 2000+ugn
Bredd 700 700 700 700 700 830 1200
Höjd 1360-2500 920-1220 1030-1330 1030-1330 1230-1530 1200-1800 1200-1800
Totalhöjd med öppen lucka - - 1860-2160 1630-1930 1880-2180 2200-2800 2200-2800
Höjd till centrum på ugn 210-1350 210-510 210-510 210-510 210-510 310-610 310-610

Eltändning är extrautrustning och förlänger längdmåttet med 200mm på samtliga behållare

 

Jämförelsetabell bränslen / Energiinnehåll
  Fukthalt % Energi / Enhet Volymvikt Kg/m³
Elektriskt 10 000kWh   10 000kWh  
Olja 1m³   ca 10 000kWh ca 900
Hackad Halm 2,5 ton 20 ca 10 000kWh ca 100
Björkved 9m³ 30 ca 10 000kWh ca 450
Träpellets 2,1 ton 8 ca 10 000kWh ca 650
Flis 1m³ 35 ca 600kWh ca 250
Havre 2,5 ton 15 ca 10 000kWh ca 550
Korn 2,4 ton 15 ca 10 000kWh ca 700
Vete 2,3 ton 15 ca 10 000kWh ca 800

 

Hur beräknar jag mitt energibehov?
Generellt brukar man beräkna effektbehovet till 70W/m². Det betyder att för ett hus på 170m² med bra isolering och normal takhöjd skulle det fordras 11,9kW. Detta varierar naturligtvis beroende på isolering samt takhöjden på huset mellan 50-100W/m².

 

 

VARFÖR KERAMIK I HAVRESTOKERN  ? 
VARFÖR STOKER ISTÄLLET FÖR INTEGRERAD PANNA ? 

Innan ni köper havrebrännare kontrollera hur askan ser ut.
Detta är beviset hur bra förbränning det blivit.
Med en stoker med keramiskt brännarhuvud kan du elda med +1200 grC.

Det är då du får ekonomi och lite aska att ta reda på.

Alla sädesslag utan rensning kan eldas .
Även främmande föremål som  kanske stenar och bultar och spikar som kan ha lossnat från  spannmålskärror eller tröskor är inget hinder i stoker från
Sonnys Maskiner AB
Att tänka på när man investerar i havreeldning
.

Information om Sonnys stoker handhavande mm

 Kalkyl på havreeldning för värmepanna.
Dimension av storlekar , panna, skorsten mm

Energisida  


Askurmatare i panna + skruv2 . I hörnet ser man transportröret med material havre som kommer in pannrummet från en silo 25 meter bort. Röret går under jord. Askurmatarskruvar kan beställas i olika längder och utföranden. Här visas några skruvar som tillverkas.

 
Automatisk påfyllning med transportskruv Mafa som fyller stokern från en silo 25 m  från pannrummet. Transportskruven går under marken från silon till pannrummet.
Transportskruven fyller automatiskt på stokern med material via sensorer i stokerbehållaren. Allt styrs med en vanlig standardtyp av PLC.

Inget spill av material i pannrummet.  Med automatisk fyllning och automatisk uraskning av aska är tillsynen inte mer än för en oljepanna.

Skorsten   SEM  http://www.sem-skorstenar.com/huvudsida.htm

 

 

Ur miljösynpunkt är Sonnys Stoker i topp på grund av hög förbränningstemperatur  i ett keramiskt brännarhuvud.   

Nu även kompletta pannrum i olika storlekar och kombinationer.

Exempel på pannrum monterad vid bostadshus   .

Pannor

Focus PE-30 / Focus PE-20
Focus pannor på 30kW respektive 20kW är ett utmärkt val att använda till Sonnys Stoker av mindre storlek. 5mm corténstål i eldstadsdelen garanteraren lång livslängd på pannan. Pannan är mycket välisolerad och har en stor vattenvolym. 6kW elpatron och varmvattenslinga är standard i Focus PE-30 och PE-20. Vedeldningssats finns som extrautrustning.

Tulimax pannor 30-700kW
Tulimax stokerpanna finns i storlekar från 30kW upp till 700kW med stokeruttag. Stokeruttaget kan fås på höger sida, vänster sida eller framifrån. Askfundament är extrautrustning men rekommenderas i samtliga fall.

Arimax pannor
Mer info kommer inom kort...

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Skeppsta Maskin AB
Täby Skeppsta
SE-705 94 Örebro
Sweden

Tel +46 (0)19 228005  Fax +46 (0)19 228005      Mobil,  SMS:  +46 (0)70 5671224
E-mail: sales@oilpress.com