logo8.gif (1632 bytes) WWW.OILPRESS.COM

 se.gif (95 bytes) Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Oljebrännare  Video    Länkar    Återförsäljare  Adress   Beg maskiner Sid översikt  

   gb.gif (106 bytes) English Home     Products   About SMAB   Rape-ol for diesel fuel (SVO)    Burners   Video   Links    Retail dealers  Address  Site map

 

 

Ombyggnadsats till TäbyPressen från andra fabrikat.

Rebuilding to TäbyPressen from others manufactures to Type 55. Existing power can perhaps use.

  Vi bygger om andra fabrikat till TäbyPressens pressenhet. Befintlig drivenhet användes som den är.

  Pris sats Type 55                         12 000:-+ Moms och frakt

  Price 12 000:-SEK + Freight cost

                                          
Hälsning från Bengt. Klicka här