Tips till LO och Bertil Jonsson.

Hörde på radio en utfrågning med Bertil Jonsson på LO. Fackföreningens största uppgift är nu att få ned arbetslösheten.

Tips från undertecknad till Bertil Jonsson.

Jag har aldrig hört från LO att det är speciellt svårt att driva företag, ej heller att företagsledare är några övermänniskor. Varför inte utnyttja fackföreningens medlemmar samt alla duktiga tjänstemän på LO.

Bilda företag och få igång sysselsättning. Köp upp företag som LO inte tycker sköts som de ska skötas.

Överta Volvo i Arboga och Ericsson i Norrköping. Dra igång företagandet i landet. Bilda riktiga arbeten. Börja tillverka exportprodukter. Tro inte att regeringen kan lösa arbetslösheten.

Med LOs stora kapital kan det inte vara svårt att bilda företag.

Inget bråk om lönerna, det bestämmer de själva. Inget bråk om inflytande på arbetsplatsen, de äger själva företaget.

Hälsningar Bengt Jonsson Örebro.

http:://home2.swipnet.se/~w-26371/skepp_se.htm

Hälsningar från Bengt