Lantbrukare satsar på biodiesel

På väg med förnybar energi. Fyra av lantbrukarna bakom Energifabriken, som ska förädla rapsolja till motorbränsle.
Det nya svarta guldet? Ur rapsfröna pressas olja som kan förestras till biodiesel. 

östergötland
Nybildade företaget Energifabriken satsar nu på en vinstdrivande anlägging för biodiesel i västra Östergötland.
– Tanken är att skapa en kommersiell serviceanläggning där lantbrukare och växtodlare ska få möjlighet att förädla sin raps till biodiesel, säger projektägare David Varverud, som själv är lantbrukare på Smedberga gård.
Klimp-bidraget

Bakom Energifabriken står förutom David Varverud och hans fru Karin tre andra delägare som är verksamma inom lantbrukssektorn. Projektet genomförs inom ramen för det så kallade Klimp-bidraget på 26 miljoner som regionen fick av Naturvårdsverket för att minska skadlig klimatpåverkan. Projektet Energifabriken får 2,5 av de tre miljoner som satsas på biodiesel i länet.

Ytterligare anläggningar

Regionen investerar i ytterligare två biodieselanläggningar, varav en planeras i samarbete med en grupp lantbrukare i Linköpingsområdet och en annan i anslutning till Vreta gård.

– En ökad användning av biodiesel gör att vi blir mindre känsliga för yttre faktorer, som tillgång på olja och transportmöjligheter, säger Erik Florell på Hushållningssällskapet.

Biodieselanläggningar, har under det senaste året redan uppförts på ett par gårdar i Östergötland, till exempel på Tolefors gård utanför Linköping.

Hotet från växthuseffekten har tillsammans med höga energipriser och skattebefrielse på förnyelsebara energikällor öppnat en marknad för energi från åkermark. Biodiesel, eller rapsmetylester (RME), är ett giftfritt och förnybart bränsle som utvinns ur renad rapsolja. Enligt David Varverud är det ett fullgott alternativ till vanlig diesel.

Den totala investeringskostnaden ligger i nuläget kring åtta miljoner, och David Varverud tror på lönsamhet för biodiesel i framtiden. I den lantbruksbarometer som publicerades nyligen uppgav 12% av de svenska lantbrukarna att de vill investera just i energibranschen.

Kan bli lönsamt

– Förutsatt att oljepriset inte går ner för mycket finns det en stor lönsamhet i biodiesel, säger han. I och med att produktionen sker lokalt blir det också färre transporter och mindre utsläpp.

Exakt var Energifabrikens anläggning ska ligga är ännu inte bestämt, men de fem lantbrukarna räknar med att kunna dra igång verksamheten från och med rapsskörden 2007.

Ebba Blume

Corren.se
    Mer om Östergötland