Rapsoljedrift för villapanna.

 

Kalkyl för rapsodlare för att tillverka rapsolja till sin villapanna .
För att värma sin bostad utgår inget förmånsvärde i deklarationen, lika som att elda med ved. Om pannan kan värma upp ekonomibyggnader kan vissa kostnader dras av i deklarationen Oljepress Typ 40a  Pris 22000:- + Moms.      Konvertering av oljepanna  10000:-SEK

”RapeoilTherm4” Utrustning för att köra oljebrännare , dieselmotor på rå kallpressad rapsolja.
Pris villa olja   2003-01-31                         5.63:-/liter                            med moms 7.04:-/liter
1 liter rapsolja  motsvarar 1 liter villaolja.Exempel:
Årsförbrukning 5000  liter villaolja x 7.04/liter. Kostnad villaolja
         35200:-
Pris rapsfrö   såld med leverans till Lantmännen vid skörd 2002    2.30:-/ kg
Investering: Oljepress typ40a 22000:- + konvertering av brännare 10000:-
Tid att pressa 5000 liter rapsolja på en Typ40a press 1250 tim = 52 dygn

Åtgång rapsfrö 16500 kg à x 2.30:-  Kostnad frö                             -37950:-
Pressningskostnad ström mm 0.20 öre/ litern                                -1000:-

Ränta 5% (5%*16000)                                                                      - 800:-

Amortering 3 år (22000+ 10000/3)                                                 -10667:-

Värde över vid oljepressning: Foderkaka 11500Kg x 2.00:-         23000:-

Totalkostnad per år under 3 år (för att betala investering)         -27417:-       

Sparad kostnad per år under 3 första åren

med att tillverka rapsolja till oljepanna                                                               7783:-
Med oljepressen kan du köra ytterligare  minst 10 år utöver de 3 första åren.
Investeringen är då redan betald från de 3 första åren.
Från 4 året och framåt blir då sparad kostnad                                                         
19250:- per år 

Med oljepressen kan du köra ytterligare 313 dygn per år för att pressa andra varor

för marknaden Dieselolja till traktor o bil. Linolja,  Matolja,  Sågkedjeolja mm

Hälsning Bengt Jonsson  019-228005    www.oilpress.com    sales@oilpress.com