SKEPPSTA MASKIN AB

Bengt Jonsson                                                           
                                Telefon +46 (0)19 228005        Fax +46 (0)19 228005
Täby Skeppsta                                                   Org.-nr. 556457-0728
S-705 94  Örebro                                                V.A.T.-nr SE556457072801
SVERIGE                                                         BANKGIRO: 
                                                                POSTGIRO:  
                                                        BANK  FÖRENINGSBANKEN  ÖREBRO.
                                                        BANK   KONTO NR:   
                                                SWIFT adress FOBASESS, telex no: 10627 FOBA S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Försäljningsvillkor:
Betalningsvillkor:      Kontant netto vid leverans.
Leveransvillkor:        Fritt Täby Örebro Sverige
Leveranstid:            Efter överenskommelse.
Övriga villkor:         Nl 92 + Stohne. Orgalime general conditions. 
Garanti:                Komplett TäbyPress 1 år. Frekvensomriktare 1 år Slitdelar såsom
                        presskruv och pressrör lämnas ej garanti för slitage.
Service:                Tillverkningen och service av oljepress sker i Örebro. 
Ytterligare upplysningar , kontakta undertecknad.
Undertecknad önskar Er välkommen som oljepressare med  TäbyPressen. 

Med vänlig hälsning. Bengt Jonsson.

Skeppsta Maskin AB
Bengt Jonsson
Täby Skeppsta
S-705 94 ÖREBRO
SWEDEN
Tel: +46-19 22 80 05 Fax: +46-19 22 80 05
email1.gif (1209 bytes)
type20o.JPG (3993 bytes)    

WWW.OILPRESS.COM

Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Video    Länkar    Återförsäljare  Adress  Site struktur    

EnglishHome    Oilpress   Skeppsta.Maskin Ltd   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

   

WEB design by Bengt Jonsson