SMAB
Skeppsta Maskin AB
EXPANDERANDE GUMMIKROPPAR FÖR SLIPNING
Konisk slipkropp för sliphylsa. Hållare för sliphylsor, cylindrisk, sliphylsor. Självexpanderande gummirullar
Expanderande gummikropp avsedd för slipdukshylsor. Slipning Roterande Slipverktyg
Gummikroppar  Slipdukshylsor  expander gummi. Sliphylsor

Slipspindel

Expanding Rubber Mandrels  Rubber Expanding Drums  Mandrels. Expanding rubber spiders Rubber Expanding Drums Mandrels - Expanding Rubber Rubber Mandrels expand to hold firmly affixing -   

  NEW   Video 13x25x6 .wmv NEW  

Rubber Body for sharpening holder for sanding sleeves

Expanderande gummikroppar för slipdukshylsor.Gummikroppar, Gummikropp 13 x 25 x 6.
Hållare för sliphylsor.
Expanderande gummikroppar, Slipdukshylsor
Sliphylsor Slipband Slipmaterial
Hållare för sliphylsor. Sliphylsa Z Sliphylsor. Sliphylsa Hållare för sliphylsa stål
Passar till Slipmaterialleverantören Norton, som ingår i Saint-Gobain Abrasives.  Passar till Klingspor

Suitable for Grinding Material Supplier Norton, as part of Saint-Gobain Abrasives
Suitable for Klingspor

En utvecklad hållare som förbättrar fastsättningen av slipdukhylsor på gummikroppen.Förslitningen  och sönderkörning av gummikroppen minskas med att sliphylsan inte kan flyga iväg från gummikroppen så lätt.  Ett stort problem för många Går att få i olika dimissioner

Video 13 x 25 x 6 mm

ORDER:
  Example 13 x 25 x 6 mm axel         Pris :  30:- SEK + moms och frakt

SKEPPSTA MASKIN AB
Skeppsta 336
705 94 Örebro

Tfn 019-228005 Fax  019-228005  E-mall  sales@oilpress.com

Stands for sanding sleeves. Expanding rubber bodies, sanding sleeves duks
Abrasive Sleeves Abrasive belts Abrasive Materials
A developed holder which improves the attachment of the abrasive cloth caps on the rubber body.
The deterioration and breaking run of the rubber body is reduced by grinding the sleeve can not fly away from the rubber body so easily. A major problem for many.
Can be purchase in different dimissioner
Export:
. Example 13 x 25 x 6 mm shank         Price:  30:- SEK + shipping
 


TO ORDER

SKEPPSTA MASKIN AB
Skeppsta 336
SE-705 94 Örebro
SWEDEN

Tfn 0045 19-228005 Fax  0045 19-228005  E-mall  sales@oilpress.com

Pat. World