Clean Burn varmluftspannor.

Clean Burn tillverkar varmluftspannor som är byggda från grunden för att klara tjockare oljor än de konventionella brännoljorna. Med erfarenhet sedan 1978, och med över 40 000 sålda pannor världen över, kan man med trygghet investera i våra produkter.
På grund av det mycket höga oljepriset blir dessutom Clean Burn en lönsam affär.
Utan extra förbehandling kan man omvandla t.ex. kallpressad rapsolja till värme, och därför starkt reducera sina uppvärmningskostnader, men pannan går också lika bra på vanlig brännolja. Alla varmluftspannorna kommer kompletta med brännare, värmeväxlare, dragavbrott, filter, matarpump, och väggtermostat.
Det enda som behövs i tillägg är tillgång till tryckluft, bränsletank och skorsten.

Så här fungerar det:

Oljan bör förvaras i en minst 1000L tank, för att eventuella partiklar skall sedimentera.
Därifrån sugs den igenom ett nätfilter (rengöringsbart) innan den kommer till matarpumpen, som man placerar så nära tanken som möjligt. Matarpumpen trycker oljan fram till brännaren med ca. 0,5 bar. I brännaren värms oljan upp och tryckregleras till ca 0,3 bar. Till brännaren ansluter man också tryckluft som blir uppvärmd och tryckreglerad till ca. 1 bar. Den varma oljan och den varma tryckluften möts längst fram i munstycket, som också är uppvärmt, och sprutas in som en dimma in i brännkammaren under kontinuerlig tändningsgnista.

Förbränningen understöds också av fläktluft, som på en konventionell brännare.

Värmeväxlaren tar hand om de varma gaserna och värmer luft som med hjälp av en stor fläkt blåses ut ur pannan och runt i lokalen. Avgaserna lämnar pannan genom skorstenen som leds ut igenom taket eller väggen på byggnaden.

Alla pannans detaljer är konstruerade för tyngre oljor, och har en serviceintervall på så mycket som 1 år!
Därefter rengöres brännkammare och värmeväxlare invändigt. Oljefiltret tvättas.

Generalagent för Sverige är:

Clean Burn Trading AB
Nordtångsv. 9
423 63 TORSLANDA

Tel: 031-77 60 480