Detaljbild på en av brännarens styr och reglerenheter.

A Tändelektroder  B Solenoid-ventiler C Uppvärmningsblockets termostat
D Tryckregulator för olja E Tryckregulator för tryckluft F Uppvärmningselektrod (400w)clean-burn-2preheaterbig.jpg (26039 bytes)