LANTMÄNNEN HINDRAR LANTBRUKARE ATT FRAMFÖRA KRITIK
Lantmannen.se

Men först lättar vi upp stämningen med ett youtube klipp Boney M - Gotta Go Home Subtitulado Español

Se även hur havre har blivit en risk gröda  vid leverans till silo vid skörd hos Lantmännen.

Först vill jag poängtera att jag gillar Lantmännen som affärsidé, den att bönder går samman för att göra ett gemensamt utbud av spannmål till industrin  

Se historia om hur Lantmännen börjadeMålet med de tidiga ekonomiska föreningarna var bland annat att förbättra kvalitetskontrollen, sänka inköpspriser och transportkostnader, samt att skapa bättre möjligheter för erfarenhetsutbyte lantbrukare emellan. ---- Det med kvalitetskontrollen är viktigare nu än kanske 1905 med mycket mögelgifter DON i grödor. se styrkan hos Lantmännen om ledningen förstår detta  Den 30 augusti 1905 bildas Svenska Landtmännens riksförbund i Stockholm
Min kritik gäller hur ledningen för Lantmännen sköter sig  de senaste åren . Etik och moral mot sina medlemmar .

Min kritik gäller hur ledningen för Lantmännen sköts de senaste åren . Exempel på dåligt uppförande mot sina ägare .

Se här hur Lantmännens högsta ledning använder härskarmetoder för att stoppa medlemmar att komma till tals i olika frågor.

Ingen som man frågor i ledningen vill uttala sig. Det verkar som locket är på för inflytande från medlemmar och att det blir tyngre och tyngre.

Undertecknad har inget agg till Monika Lekander som person, endast hur hon agerar som yrkeskvinna i Lantmännens ledning. 

 

Se motion om att medarbetare blir skolade för sin uppgift

Jag menar att enskilda personer i Lantmännen har jag inget emot utan jag riktar mycket kritik mot att personerna inte är utbildade. Det är faktiskt så att man inte får kunskap om priser avtal mm genom modersmjölken utan det är företagets ledning att personerna i företaget blir utbildade så de kan sälja Lantmännens tjänster, Alla ska vara säljare från VD till den som tjänar minst i företaget Lantmännen.

Om någon inte svarar på vanliga frågor är det klart att man blir förbannad och frågar igen. Detta hände 2012 och händer 2014. Och det har inte blivit bättre så jag har väntat på att gå ut med denna kritik. Hoppas att det blir en förbättring snart   Se vad som togs upp på stämman 2014 Se film i slutet på filmen kommer kritik om provanalyser och etik och moral .

Senast nu på årsstämman 2014  kom det klart fram genom motioner kritik  som inte ledningen kunde stoppa men som de knappast ville ta i med tång. . Hur det blir nästa år vet ingen, hoppas att det blir bättre med dialog med ägarna...
Här är grundmotionen från S-O Lannhard till Föreningsstämman 2014  Dåligt foder och ingen ville svara från Lantmännen

Här är en motion om Etik moral från S-O Lannhard  till Föreningsstämma 2014  Lantbrukaren fick inte svar .Se

Skarp kritik av Vallas hantering av slaktavfall Inget av Stefan Josefsson föredragning på Föreningsstämman Årsmäte 2014 gjordes på  Grodden Om föreningsstämman nr 3 2014. Motionerna behandlades 5: 34 in i stämman  https://www.youtube.com/watch?v=8HksIQvSkL4  Stefan Josefsson redogjorde  vad viktigt det är med affärsmoral mm  Inte en bild eller namnet Stefan Josefsson var med in nummer 3 av Grodden. På motion 4 var det dels Stefan Josefsson som höll ett fint tal om vikten att ta rätt prover på inleveranser från lantbrukaren. Sedan reste den viktigaste i fullmäktige ordföranden i förtroenderådet Ove Gustafsson och höll ett fint tal. Om vikten att ta rätt prov och att lantmännen inte skulle vara så strikta vid den första bedömningen att det inte gick att ändra. Var det foder så togs det inte något mer prov. Det kan mycket väl vara livsmedels kvalité med högre värde. .
Stefan Josefsson blev fotograferad när han höll sitt tal . https://www.youtube.com/watch?v=8HksIQvSkL4 tid 5:40:15 in i filmen

Men i Grodden hade man censurerat bort både Stefan Josefsson och förtroenderådets ordförande i reportaget, Däremot en enkel fråga från Lars-Håkan Jonsson 1:31: 19 In i stämman https://www.youtube.com/watch?v=8HksIQvSkL4Lantmannen  Arstamma 2014

Det finns exempel på felaktiga beslut av ledningen  Per Strömberg stängde av BM Agri AB på att han talade illa om Lantmännen genom JA typ denna text retade upp Per Strömberg på Lantmännen  Citat från JA.se  ---Vad är problemet med gödselimport?
- Det har visat sig genom åren att det kan vara besvärligt att få gödselleveranser till Sverige, besvär som inte alls existerar för samma laster till våra grannländer, säger Mats Eriksson. Stora gödselproducenter i Baltikum och Ryssland kan plötsligt vägra att leverera när det står klart att gödningen ska skickas till Sverige.

Kan ni inte köpa gödsel från Norge istället?
- Yara vill inte sälja till oss direkt, de hänvisar oss till deras återförsäljare, säger Mats Eriksson. Återförsäljarna är två danska grupperingar, dels DLG och Lantmännens gemensamma inköpsbolag, dels DLA Agri som gör inköp bland annat till svenska lagerhus- och lokalföreningar. Båda återförsäljarna är våra konkurrenter på marknaden vilket gör det omöjligt att även ha dem som leverantörer. Vi är liten aktör som vill fortsätta vara fristående.

Hur ser du på den svenska gödselmarknaden?
- Jag har svårt att acceptera att lantbrukets olika organisationer inte protesterar mer högljutt mot hur gödselmarknaden fungerar i Sverige, säger Mats Eriksson. I vilken annan bransch skulle det accepteras att bara vissa utvalda handelsföretag får köpa av den ledande tillverkaren? --
slut citat

 

Han besvarades inte av Per utan fick beslutet om avstängning utan förvarning. Sedan att det var fel att någon kunde gå genom en bakdörr kunna leverera till Agroetanol och gå förbi stora ingången är en annan fråga. Men det sades inte öppet. Inom Agroetanol fick man uppgiften om BM Agri AB kunde behandlas lika som Svenska Foder eller aktörer med insamlig genom silos. Lantmännen visste inte vad BM Agri AB var, var det en spannmålshandlare eller en person som bara handlade affärer direkt från bonden utan kostnader för silos. Då kom man på att han bara var en mellanhand som hade goda kontakter med Lantmännen sedan sina år som ansvarig för spannmål på Lantmännen. Det retade upp Lantmännen att hans företag gjorde många affärer mitt framför nosen på Lantmännen Lantbruk. Det tålde inte Per Strömberg men han hade inte kunskap för att hantera detta utan blev bara arg.

 

Det var en spricka att gå förbi huvudingången Lantmännen Lantbruk att få leverera till Agroetanol som inte talades så mycket om. Han hjälpte storbönderna att få ett bättre pris än stamkunderna till Lantmännen Lantbruk att sälja till Lantmännens sorgebarn Agroetanol. BM Agri.s storbönder behövde inte vara med solidariskt till att betala Agroetanol men det var en annan fråga.

Per Strömberg retade upp bönderna utan att föra en saklig dialog. Han var för feg till detta och ingen i övriga ledningen tordes opponera sig. 

Citat ----På Lantmännen står man fast vid beslutet att slänga ut BM Agri.
- Bakgrunden till beslutet att inte göra affärer med BM Agri är de osakliga och helt felaktiga uttalande som han har gjort om Lantmännen och som definitivt skadar vårt varumärke, säger Per Strömberg, koncernchef på Lantmännen.
- Inte minst tänker jag på de uttalande han har gjort kopplat till gödselmarknaden, där han vid flera tillfällen har påstått att vi skulle ha gjort olagliga överenskommelser för att begränsa konkurrensen, vilket givetvis absolut inte är sant, säger Per Strömberg----- slut citat ..

Att inte bemöta en leverantör hövligt i dialog kunde inte Per Stömberg . Det blev en stor skada för Lantmännen   Om denna regel gäller fortfarande kunde Lantmännen stänga av alla Lantbrukare som är med i SPMO för de pratar hela tiden illa om Lantmännen  . Der är bara en omväg från bonden till industrin se SPMO. Även jag som försöker göra Lantmännen bättre för bönderna med bättre priser på utklassat DÒN havre och bättre dialog mellan Lantmännen och bönderna .  Genom mer tid för frågor på möten med Lantmännen mm. Det är inte så konstigt att inte fler än 2 till 5 st motioner kommer in till föreningsstämman för man får bara dumheter dill svar . Lantmännen gör aldrig några fel det är alltid fel på motionerna .
Man får aldrig uppföljande vad som hänt med motionen  något år senare . Bara att det är besvarat med trams och sedan är det slutdiskuterat .

Här nedan ett exempel på hur Monika Lekander inte är utbildad att vara säljande och  stänger av en medlem som skickat E-mall till Monika flera gånger men Monika har endast svarat i brev 4 gånger  Jag har endast under alla år fått mer än dessa 4 st svar på E-mail. En person som har en stor lön och med bara 1 svar kunnat ge mig besked. Men av någon anledning inte gått att få svar på . Frågan har varit hela tiden .

Varför Lantmännen med en sådan dålig provtagning av Don en lottsedel ge lantbrukaren enbart 50 öre kg för en vara som har ett medelvärde på klart godkänd vara till Lantmännen under skörden 2011 . På 4 st lass vid skörd från samma fält uppdelat på 4 st leveranser a 10 ton vardera blev 1 underkänt till 50 öre kg?

Hade jag levererat 1 lass på 40 ton har jag lika gärna fått  1 st på 2700 DON eller ett medelvärde på 5900 DON Klart godkänt som foderpris.

Detta problem vill inte Lantmännen svara på . De har nämligen ingen lösning och vill inte . Detta synsätt har aldrig den privata handeln .

Varför kan inte Lantmännen som ägs av lantbrukare hitta en lösning som hjälper lantbrukaren få normalt pris på en vara som bevisligen är helt ok. Att inte Lantmännen vill förstå problemet är det jag vill påpeka för Lantmännen.

Resultat:   Antal analyser på leveranser tröskade på samma fält  2 dagar   utan liggsäd,  se tabell

Datum         Insedel/              Vikt               Nit     Vattenhalt vid skörd och leverans        DON

2011-08-13    82513069           10240            1,3        18,1                                                     2700

2011-08-13    82513090           12920            1,3        17,6                                                     6700

2011-08-14    82513172           11240            1,3        16,7                                                   10800          ( cirka 35 öre Kg )

2011-08-14    82513189           10800            1,2        16,5                                                     3700

 

Alla lass är blandade i en stor silo hos lantmännen. Slår man i hop alla blir det ett medeltal på cirka 5900 Don ppb allt klart godkänt för foder. Men även här är det omöjligt att få reda på sanningen.

 

När man ställer frågor om hur Lantmännen Lantbruk sköter sig så svara inte Lantmännen. Ett E-mall visar hur Lantmännen behandlar sina ägare som frågar en enkel fråga. 

Jag har endast fått 4 svar från Monika Lekander. Korta svar så mycket arbete lägger hon knappast ned på att svara medlemmar som betalar Monikas lön, 

Här är det första svaret 1 (Ett automatiskt svar från någon maskin kan jag tro )

----- Original Message -----

From: Monika Lekander

To: sales@oilpress.com

Cc: Anna Carlström

Sent: Sunday, November 07, 2010 11:46 PM

Subject: SV: Möjlighet att lantbrukare kan få leverera och offertera direkt till Agroetanol utan att gå över privathandeln för att få köra den raka försäljningen direkt utan större kostnader över Lantmännen Lantbruk

Hej!

Tack för dina värdefulla synpunkter. Jag tar dem med mig i det fortsatta förändringsarbetet av Lantmännen Lantbruk.
Hälsningar
Monika
Monika Lekander
Divisionschef

Slut på E-mailet  från Momika .


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Här kommer svar 2 ( inget besked bara slussas vidare till någon som inte kan bestämma utan gör som det står i något papper .)

----- Original Message -----

From: Monika Lekander

To: sales@oilpress.com

Cc: Charlotte Elander

Sent: Tuesday, October 11, 2011 4:32 PM

Subject: VB: Problem med DON Elisa i Havre Gryn Kerstin 
Hej!

Jag har fått mejl och talat med Per Strömberg som bett oss på Lantmännen Lantbruk att hantera de frågor du har ställt i dina mejl. Jag har också hört att du har sökt mig och antar att det är i samma ärende. Den som är bäst insatt i och ansvarar för denna fråga är Charlotte Elander. Hon kommer att skicka dig ett svar innan dagen är slut.Med vänlig hälsning

Monika Lekander
Divisionschef
 

Slut på E-mailet  från Momika .

................................................................................................

Efter en fråga om

 - Varför måste alla flytta till Malmö , --. EMV produkter ( Egna Märkes Varor . ) Se min motion i bifogad på motionen

Att dessa frågor är så farliga att ställa till Lantmännen är en gåta .
Här   där Monika  Lekander tar till härskarmetoder genom att ignorera andra människor . Bland det värsta och hemska sätt man kan behandla andra människor på ..

Hon talar om för hela de styrande att de inte ska svara på sales@oilpress.com över 30 personer
Och dessutom inte motiverat varför hon skickde dessa brev till så många . Hon har verkligen använt arbetstiden på Lantmännen med att leta på alla E-mail .

Strålande arbete  Jag ska tillägga att jag inte gjort något åt detta tidigare men tyvärr så är jag nu beredd att gå vidare med detta . Att hon nog ångrade sig att hon skrev detta har hon inte talat om för mig varken på tel eller E-mail . Ingen ursäkt  bara att hon återkallat E-mailet . Men då var det för sent . Att en så hög person i Lantmännen har sådana tankar i sitt huvud är skrämmande se min motion om  vilka personer Lantmännen ska utbilda när de anställer folk i ledande poster.Samt återkommande utbildning hur man ska behandla medlemmar .
Jag är inte ensam om detta. Många bönder är mycket besvikna på hur avräkninga provtagning försigår på Lantmännen . Senast var det förtroenderådets ordförande som riktade skarp kritik mot Lantmännens bemåtande med protagning från efterleverans från gård . Se film i slutet  i slutet

Här kommer  det 3 svaret . (här början Monika bli arg)

----- Original Message -----

From: Monika Lekander

To: sales@oilpress.com

Cc: Anna Carlström

Sent: Sunday, April 15, 2012 3:00 PM

Subject: SV: Motioner till Lantmännens stämma 2 maj

Hej Johan!

Vill bara tala om att på Lantbruk så ignorerar vi mejl från denna avsändare. Vi har försökt att resonera men både jag och mina medarbetare blir överösta med mejl.

Monika

 

Monika Lekander
Divisionschef
______________________
Lantmännen Lantbruk

 

Phone: + 46 40 225511

Fax: + 46 40 945906

Mobile: +46 70 6066191

Email: monika.lekander@lantmannen.com

Visiting Address: von Troils väg 1

Address: SE-205 03 Malmö, Sweden

Web: http://www.lantmannen.com

VAT: SE769605285601

Registered Office: Stockholm

 

Before printing, think about the environment

 

Från: sales@oilpress.com [mailto:sales@oilpress.com]
Skickat: den 15 april 2012 14:02
Till: Johan Karlström
Kopia: anders.richardsson@n.lrf.se; hakan@klev.nu; p.o.malm@lm.lrf.se; kent.palm@mbox301.swipnet.se; plana@telia.com; lafyhr@gmail.com; nils-erik.bondesson@telia.com; hakan.josefsson@f.lrf.se; rydaovergard@telia.com; bredstorp@telia.com; anders.karlsson@f.lrf.se; walltorp.lbab@swipnet.se; burge.gard@telia.com; ranagarden@ueab.net; forstena.gard@pn.lrf.se; sofia.hansson@r.lrf.se; inge.erlandson@minpost.nu; karlenas@telia.com; fredrik@wachtmeister.net; lars.anostam@brevet.se; patrik@angeby.com; k.schonning@telia.com; borgslantbruk@telia.com; ake@skidsta.se; marielouise.ahsell@telia.com; mu.holmberg@telia.com; linnea@allt1.se; josefsson.sorby@telia.com; Bengt-Olov Gunnarson; Thomas Bodén; Monika Lekander; Anitra Steen; Helle Kruse Nielsen; Per Lindahl; Nils Lundberg; Thomas Magnusson; Hans Wallemyr; Björn Wallin; Tommy Brunsärn; gert-gustavsson@telia.com; Per Olof Nyman; Tove Cederborg; helle.kruse.nielsen@lantmannen.com; lars.vernersson@lrfmedia.lrf.se
Ämne: Fw: Motioner till Lantmännens stämma 2 maj

Slut på E-mailet  från Momika .

..........................................................................................................................................

Här kommer  det 4 svaret . Återkallat utan ursäkt .( varför återkalla står hon inte för vad hon menar ) Alla  i Lantmännen vet vad som gäller .

----- Original Message -----
From: "Monika Lekander" <monika.lekander@lantmannen.com>
To: <sales@oilpress.com>
Cc: "Anna Carlström" <Anna.Carlstrom@lantmannen.com>
Sent: Sunday, April 15, 2012 3:02 PM
Subject: Återkalla meddelande: Motioner till Lantmännens stämma 2 maj

Monika Lekander skulle vilja återkalla meddelandet Subject  Motioner till Lantmännens stämma 2 maj.

Slut på E-mailet  från Momika .

 

Så är det med det ,  sorgligt menar jag .  Alla kan göra fel och då ska man säga förlåt. Jag med kan göra fel och gör det med och säger förlåt, du hade rätt Förlåt mig .

 

Med vänlig hälsning Bengt Jonsson Vart är det fina Lantmännen som byggdes upp av många lantbrukare som slog sig samman för att hjälpa sina yrkesbröder.

 

Lantmännens historia
Lantmännens silos är styrkan
Sverige är uppdelat i 28 distrikt. I varje distrikt finns det en distriktsstyrelse som

Ove Gustafsson, ordförande  Förtroenderådet ordförande Lantmännen  Den viktigaste länken mellan jordbrukaren och Lantmännen .      
Forstena gård 461 93 Västra Tunhem Tel: 0520-42 11 93    Mob: 070-510 94 84 ove.forstena.gard@telia.com 

Motioner till föreningsstämma Lantmännen
Koncernstyrelse
Valberedning
Koncernledningen
Division Lantbruk
Forskning och utveckling 
Lantmännen R&D 
Forska med Lantmännen 
Bengt-Olov Gunnarson 
Per Lindahl
Per Olof Nyman
Johan Andersson

Distriktsstämman utser fullmäktige till föreningsstämman. På distriktsstämmorna väljs 101 fullmäktige till Lantmännens föreningsstämma, Lantmännens högsta beslutande organ. Internrevisionen  HaGe Kiel Aufsichtsrat HaGe Kiel Beirat  Styrelser i bolag 2013 Hans Wallemyr Anna Carlström Stefan Josefsson Lantmännen Bygglant AB

Detta är min åsikt . Om jag har fel överbevisa mig då . Vi lever i ett fritt land ?  sales@oilpress.com

 

Nu avslutar vi med ett youtube klipp Jerry Lee Lewis - Whole Lotta Shakin' Going On (From "Legends of